Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (2018 Getty Images)

Pápež František prijal židovskú delegáciu z oblasti Kaukazu

Pápež František prijal v pondelok 5. novembra vo Vatikáne židovskú delegáciu Svetového kongresu Horských Židov (World Congress of Mountain Jews). Ide o reprezentantov židovských skupín označovaných aj „Juhuro“, žijúcich v oblasti Kaukazu, najmä v Dagestane a v severných častiach Azerbajdžanu.

Svätý Otec vyjadril potešenie, že vôbec po prvý raz takáto delegácia Horských Židov prichádza na návštevu pápeža. Spomenul svoju nedávnu skúsenosť z návštevy Litvy, kde sa stretol so židovskou komunitou pri spomienkovom akte 75. výročia zničenia Vilniuského geta. Ďalej v príhovore zdôraznil potrebu uchovávania pamäti a budovania vzájomného priateľstva medzi katolíkmi a židmi:

„Je potrebné si pripomínať holokaust, aby minulosť ostala živou pamäťou. Bez živej pamäte nebude budúcnosť, pretože ak sa nenaučíme z najčernejších stránok histórie nepadnúť do tých istých chýb, ľudská dôstojnosť ostane mŕtvou literou.

Mysliac na Šoa, chcem pripomenúť ďalšie dve tragické udalosti. Na uplynulý  16. október pripadla iná tragická 75-ka, a to vystrieľanie Rímskeho geta. A o niekoľko dní, 9. novembra, uplynie 80 rokov od takzvanej „Kristallnacht“ (Krištáľovej noci), keď boli zničené mnohé židovské kultové miesta, aj s cieľom vykoreniť to, čo je v srdci človeka  a národa absolútne nedotknuteľné: prítomnosť Stvoriteľa. Keď došlo k snahe nahradiť Dobého Boha zbožňovaním moci a ideológiou nenávisti, dospelo sa tým k šialenstvu hubenia stvorení. Preto je náboženská sloboda najvyšším dobrom, ktoré je potrebné chrániť, základným ľudským právom, obranným múrom proti totalitným nárokom.

Ešte aj dnes, žiaľ existujú antisemitské postoje. Ako som viac krát pripomenul, kresťan nemôže byť antisemita. Naše korene sú spoločné. Protirečilo by to viere a životu. Je pre nás naopak spoločnou výzvou zasadiť sa, aby bol antisemitizmus vylúčený z ľudského spoločenstva.

Vždy som sa snažil zdôrazňovať dôležitosť priateľstva medzi židmi a katolíkmi. Ono, založené na bratstve, ktoré korení v dejinách spásy, sa konkretizuje vo vzájomnej pozornosti. Spolu s vami chcem vzdať vďaku Darcovi každého dobra za dar nášho priateľstva, impulzu a motoru dialógu medzi nami. Je to dialóg, ktorý sme v tejto dobe pozvaní rozvíjať a rozšíriť na medzináboženskú úroveň, pre dobro ľudstva.“

V závere stretnutia s delegáciu Svetového kongresu Horských Židov sa pápež František podelil aj o svoju pozitívnu skúsenosť z návštevu Azerbajdžanu v roku 2016, spomenul najmä príklad priateľských osobných vzťahov ako cesty k medzináboženskému porozumeniu.

-ab-

05 novembra 2018, 15:47