Hľadaj

Vatican News
2018.08.13 Pellegrinaggio dalla Pomerania a Jasna Gora in Polonia 2018.08.13 Pellegrinaggio dalla Pomerania a Jasna Gora in Polonia 

Pápež zablahoželal Poliakom k 100. výročiu nezávislosti

Pri príležitosti 100. výročia poľskej nezávislosti pápež František zaslal blahoprajný list poľskej cirkvi a všetkým Poliakom. V liste adresovanom predsedovi Konferencie biskupov Poľska Mons. Stanisławowi Gądeckemu Svätý Otec pripomína, že poľský národ „prispel k vytváraniu dejín kresťanskej Európy vkladom celého bohatstva svojej ušľachtilej kultúry a duchovnosti“.

Po tom, ako bolo územie Poľska od konca 18. storočia viackrát rozdelené medzi Prusko, Rusko a Rakúsko, krajina znovunadobudla svoju nezávislosť so skončením Prvej svetovej vojny v roku 1918. Pápež František pripomenul „obetu mnohých synov národa, ktorí boli pripravení nasadiť ich osobnú slobodu, ich dobrá a dokonca aj svoj život za vlasť“. Toto hľadanie slobody bolo však podnecované nádejou prameniacou z hlbokej viery v Boha, uvádza v liste Svätý Otec inšpirovaný slovami sv. Jána Pavla II. a dodáva:  

„Spoločne s Cirkvou v Poľsku a všetkými Poliakmi ďakujem Bohu za to, že podporil pokračujúce generácie svojou milosťou a svojou mocou a dovolil, aby sa pred sto rokmi potvrdila ich nádej v slobodu a nestratili ju ani napriek nasledujúcim bolestným historickým skúsenostiam spojeným s Druhou svetovou vojnou, nacistickou okupáciou a komunistickým režimom.“

Pri príležitosti jubilea získania nezávislosti vyprosuje pápež František všetkým Poliakom „milosť viery, nádeje a lásky“, „aby v jednote a v pokoji dobre naložili s týmto vzácnym darom slobody“. „Ochrana Márie, Kráľovnej Poľska z Jasnej Hory, nech vždy sprevádza vašu vlasť a všetkých Poliakov“ – žičí jubilujúcej krajine v blahoprajnom liste datovanom 4. novembra 2018 Svätý Otec.

-zk-

10 novembra 2018, 17:21