Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (AFP or licensors)

Pápež pozdravil Festival sociálnej náuky vo Verone: Riziko slobody

V talianskej Verone sa dnes 22. novembra začal 8. ročník Festivalu sociálnej náuky Cirkvi s témou „Riziko slobody“, ktorého účastníkov prostredníctvom videa pozdravil pápež František.

Svätý Otec vo svojom posolstve vychádzajúc z témy stretnutia poukázal na skutočnosť, že túžba po slobode, ktorá je veľkým darom Božím, môže niekedy mať aj nesprávne formy a prejaviť sa vojnami, nespravodlivosťou a porušovaním ľudských práv. Preto pápež František vyzýva k pozornosti, aby „riziko slobody“ nestratilo svoj vyšší a zaväzujúci zmysel.

Medzi tri faktory, ktoré ohrozujú slobodu súčasného človeka Svätý Otec zaradil chudobu, nadvládu technológií a zredukovanie človeka na konzumenta. Na prvom mieste je to podľa jeho slov chudoba:

„Predovšetkým chudoba, spôsobená veľkými nespravodlivosťami, ktoré sú aj naďalej páchané na celom svete a tiež v našich mestách. «Nejde tu len o fenomén využívania a útlaku, ale aj o čosi nové: vylúčenie má v konečnom dôsledku do činenia so zmyslom toho, čo znamená patriť do spoločnosti, v ktorej žijeme, pretože vylúčenie neznamená zísť do nižšej vrstvy, na perifériu alebo zaradiť sa medzi bezmocných; vylúčenie znamená zostať vonku. Vylúčení nie sú „využívaní“, sú odpadom, „zvyškami“.» (Evangelii gaudium, 53). Je to kultúra vylúčenia.“

V prípade takéhoto vylúčenia ide podľa pápežových slov o „defraudáciu“ samotnej možnosti človeka správne „zariskovať“ pre dobro svoje vlastné a svojej rodiny, aby mohli žiť lepším, spravodlivejším a dôstojnejším životom.

Vplyv na slobodu človeka má aj rozvoj nových technológií upozornil pápež František:

„Je tu tiež ďalšia okolnosť, ktorá negatívne vplýva na skúsenosť slobody, a je to technologický rozvoj, v prípade ak nie je sprevádzaný primeraným vývojom zodpovednosti, hodnôt a svedomia. Tak sa stratí zmysel pre hranice, čoho dôsledkom je nevidenie výziev doby, ktoré máme pred sebou. Absolutizovanie techniky sa môže otočiť proti človeku.“

Svätý Otec varovne poukázal aj na novodobé otroctvo, ktorým je  konzumizmus:

„Tretia negatívna situácia je reprezentovaná zredukovaním človeka na čistého konzumenta. Tu sloboda „riskovať“ zostane len obyčajnou ilúziou. V skutočnosti «táto paradigma všetkým nahovára, že sú slobodní, kým si uchovajú domnelú slobodu konzumovať, i keď v skutočnosti majú slobodu tí, čo tvoria menšinu, ktorá má v rukách ekonomickú a finančnú moc.» (Laudato si´, 203). Toto nie je sloboda, je to otroctvo, každodenná skúsenosť je poznačená rezignáciou, nedôverou, strachom a uzavretosťou.“

Pápež František povzbudil všetkých, ktorí nemajú strach kráčať proti prúdu a žijú striedmym, solidárnym, otvoreným a prijímajúcim životom. Poukázal aj na skutočnosť, že ľudská sloboda objaví samu seba vo svojej podstate, keď pochopí, že je tvorená a podporovaná milujúcou slobodou Otca, ktorá sa prejavuje v Synovej tvári  Milosrdenstva.

Účastníci 8. ročníka Festivalu sociálnej náuky Cirkvi sa stretnú aj s veronským biskupom a vypočujú si svedectvá ľudí, ktorí opäť našli svoju slobodu a dostali sa z pút prostitúcie, úžery a ďalších podôb neslobody.

-ab-

22 novembra 2018, 19:05