Cerca

Vatican News
Pope Francis Pápež František počas audiencie s členmi „Misie Shahbaza Bhattiho“  (ANSA)

Pápež prijal Misiu Shahbaza Bhattiho na pomoc kresťanom Pakistanu

„Pápež myslí na Pakistan“ – tento odkaz odovzdal Svätý Otec František obetiam nespravodlivostí v Pakistane cez členov „Misie Shahbaza Bhattiho“, ktorých dnes prijal na osobitnej audiencii. Ide o talianske združenie pomáhajúce nevinným obetiam spoločnosti, náboženskej diskriminácie a násilia, a to osobitne v Pakistane.

Združenie bolo založené v roku 2011 krátko po zavraždení bývalého pakistanského ministra pre náboženské menšiny Shahbaza Bhattiho, ktorý hájil práva tých najslabších, obetí násilia a osobitne kresťanskej menšiny v Pakistane. Vyjadril tiež nesúhlas so zákonom o rúhaní. Svätý Otec na jeho adresu povedal:

„Vzdávam poctu pamäti drahého brata Shahbaza a teší ma vedomie, že dnes je milovaný a ctený mnohými ľuďmi v Pakistane a že jeho obeť prináša ovocie nádeje. Aj preňho platí Ježišovo slovo: «Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu» (Jn 12,24). Ovocie dialógu, porozumenia, zmierenia, ovocie pevnosti, odvahy, miernosti.“

Vytváranie mostov bratstva

Pápež František ocenil misiu združenia a jeho členov povzbudil vo vytváraní mostov bratstva:

„Jedným z ovocí utrpenia kresťanov je množenie sa skupín a združení – akým je to vaše –, ktoré do sveta kladú mosty bratstva, prekonávajúc rozdiely jazyka, kultúry a niekedy aj náboženstva. Mosty bratstva v prvom rade medzi samotnými cirkvami a cirkevnými komunitami, ktoré Duch vedie čoraz viac k spoločnému kráčaniu v službe pokoja a spravodlivosti. Mosty bratstva a dialógu aj s ďalšími veriacimi, aby podporovali vzťahy úcty a vzájomnej dôvery.“

„Povzbudzujem vás, aby ste šli vpred s týmto evanjeliovým štýlom zjednocujúcim pevnosť a miernosť, pre zaistenie pomoci obetiam falošných obvinení a zároveň uskutočňovanie konkrétnych znamení boja proti chudobe a moderným druhom otroctva.“

Schopnosť vnášať lásku tam, kde je nenávisť

Svätý Otec napokon členov združenia vyzval, aby ich charakteristikou bola pokorná a odvážna viera i schopnosť prinášať lásku do situácií nenávisti:

„Pevne dúfam, že podporovaní modlitbou a činnou solidaritou mnohých budete môcť rozšíriť vašu činnosť vo všetkých zónach Pakistanu, kde sú kresťania a iné menšiny viac prítomné, a žiaľ aj diskriminované a kde sa stali predmetom bezprávia a násilností. Nech je vaším charakteristickým znamením vždy to, ktoré žiari vo svedectve Shahbaza Bhattiho a mnohých ďalších mučeníkov našich čias, to znamená pokorná a odvážna viera v Pána Ježiša a schopnosť vnášať lásku tam, kde je nenávisť. Toto, ako vieme, nie je naším dielom, ale dielom Ducha Svätého a preto prosím Pannu Máriu, aby vás udržiavala vždy otvorených a poddajných voči Utešiteľovi.“

-zk-

30 novembra 2018, 17:25