Vatican News
2018.07.07 Visita a Bari Venerazione Reliquie San Nicola cripta della Basilica CPF 2018.07.07 Visita a Bari Venerazione Reliquie San Nicola cripta della Basilica CPF  (Vatican Media)

Pápež povzbudil ekumenickú misiu Pápežskej baziliky sv. Mikuláša v Bari

Pápež František listom zablahoželal k 50. výročiu povýšenia Baziliky sv. Mikuláša v Bari na pápežskú baziliku. Vyzdvihol zároveň jej poslanie podporovať ekumenizmus medzi katolíkmi a pravoslávnymi.

Baziliku, ktorá uchováva pozostatky sv. Mikuláša a ktorá je zverená do starostlivosti rehole dominikánov, povýšil pred 50 rokmi svätý pápež Pavol VI., pričom úrad pápežského delegáta udelil arcibiskupovi Bari. Svätý Otec pri tejto príležitosti v liste súčasnému pápežskému delegátovi Mons. Francescovi Cacuccimu pripomenul osobitné poslanie tohto chrámu, do ktorého si pozostatky sv. Mikuláša po celý rok prichádza uctiť aj množstvo východných kresťanov, osobitne pravoslávnych: 

„Bazilika sv. Mikuláša, ktorá je tak osobitne spätá so Svätou stolicou, vedela počas týchto rokov dobre prejaviť svoje osobitné povolanie, ktorého cieľom je podnietiť cestu jednoty kresťanov. To uľahčila úprimná zbožnosť veriacich Východu i Západu k svätému biskupovi z Myry.“

Zodpovedných za pastoráciu v tomto chráme Petrov nástupca povzbudil, „aby u veriacich podnecovali proces vytrvalého hľadania Boha, živený intenzívnou zbožnosťou a neuhasiteľnou nostalgiou kontemplácie. Modlitba má neobyčajnú evanjelizačnú silu a je nevyhnutná pre dosiahnutie plnej jednoty medzi kresťanmi.“

Svätý Otec v liste povzbudzuje aj k rozvíjaniu ekumenickej teológie, pričom píše:

„Nech sa vedecká reflexia sprevádzaná programom kultúrnych výstav druží so zbožnosťou, liturgiou a kultom zameraným na sv. Mikuláša, prinášajúc hodnotný príspevok ekumenickým vzťahom medzi katolíckymi a pravoslávnymi komunitami“.

Svätý Otec František osobne navštívil Pápežskú baziliku sv. Mikuláša v tomto roku, keď do metropoly juhotalianskeho regiónu Apúlia pozval hlavy kresťanských cirkví prítomných na Blízkom východe, aby sa spoločne modlili za kresťanov tohto regiónu a hľadali riešenie ich ťažkej situácie.

-zk-

24 novembra 2018, 16:17