Vatican News
Mass for the departed Cardinals and Bishops Mass for the departed Cardinals and Bishops  (ANSA)

V Bazilike sv. Petra slávili omšu za zosnulých kardinálov a biskupov

Svätú omšu za zosnulých kardinálov a biskupov, ktorých si Pán povolal do večnosti v priebehu posledného roka, slávil Svätý Otec František spolu s členmi kardinálskeho zboru v sobotu 3. novembra predpoludním pri Oltári katedry vo Vatikánskej bazilike.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

„Život je kráčaním v ústrety ženíchovi, je to čas, ktorý je nám darovaný, aby sme rástli v láske“, povedal v homílii Svätý Otec, v zmysle evanjeliového podobenstva o desiatich pannách, ktoré vyšli v ústrety ženíchovi na svadobnú hostinu (Mt 25,1-13).

„Stretnutie s Ježišom, Ženíchom, ktorý «miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu» (Ef 5,25), dáva zmysel a orientáciu životu. ... Toto finále osvetľuje všetko, čo mu predchádza. A ako sa siatba posudzuje podľa žatvy, tak sa životná cesta vyhodnocuje podľa dosiahnutého cieľa.“  

Svätý Otec ďalej poukázal na trojakú symboliku oleja, ktorý si múdre panny pripravili do zásoby. Najprv pripomenul slová apoštola Pavla: „Nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na

 to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky“ (2 Kor 4,18). Citoval aj myšlienku Exupéryho, že „to podstatné je očiam neviditeľné“.

„To podstatné v živote je počúvať hlas Ženícha. Ten nás pozýva byť každodenne vnímavými na Pána, ktorý prichádza, a urobiť každú našu činnosť prípravou na svadbu s ním.“ Podobenstvo o pannách naznačuje, že to podstatné nebol ich odev, ani ich lampy, ale olej, ktorý si niesli v nádobkách, vysvetlil pápež František. Ďalej sa v homílii sústredil na tri charakteristiky oleja.

Prvou je, že olej nie je navonok zjavný, zostáva skrytý, ale bez neho niet svetla. „Čo nám to chce povedať? Že pred Pánom nezaváži vonkajší zjav, ale zaváži srdce.“ Treba preto vedieť povedať nie „make-upovej kultúre“, zdôraznil pápež.

Druhým znakom oleja je to, že sa spotrebúva, necháva sa spaľovať, aby vydal svetlo.

„Takto je to aj so životom: šíri svetlo len ak sa stravuje, ak sa vynaloží v službe. Tajomstvo života je žiť pre službu. Služba je vstupenkou, ktorú ukážeme pri vstupe na večnú svadbu. To, čo zo života zostane pred prahom večnosti, nie je to, koľko sme si nadobudli, ale koľko sme darovali“ (porov. Mt 6,19-21, 1 Kor 13,8).

A napokon treťou charakteristikou oleja je to, že si vyžaduje čas na prípravu. Treba si ho v predstihu prichystať a niesť si ho so sebou.

„Láska je zaiste spontánna, ale nie je náhodnou improvizáciou. Práve v chýbajúcej príprave spočívala hlúposť tých panien, ktoré sa na svadbu nedostali. Teraz je čas príprav: v prítomnej chvíli, deň čo deň, treba živiť lásku. Vyprosujme si milosť obnovovať v sebe prvotnú lásku s Pánom (porov. Zjv 2,4), aby sme ju nenechali vyhasnúť.“

Medzi 9 kardinálmi a 154 biskupmi zosnulými v poslednom roku, za ktorých bola obetovaná dnešná pontifikálna svätá omša, je aj Mons. Dominik Kaľata SJ, titulárny biskup semtský, ktorý zomrel 24. augusta v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji vo veku 93 rokov. Pochovaný je v hrobke pod hlavným oltárom Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Trnave, po boku rehoľných spolubratov, jezuitských biskupov Pavla Hnilicu a Petra Dubovského.

Omša za zosnulých kardinálov a biskupov - zostrih (1 min.)
03 novembra 2018, 14:14