Hľadaj

Vatican News
2018.11.28 Udienza generale -Aula paolo VI - Papa Francesco 2018.11.28 Udienza generale -Aula paolo VI - Papa Francesco 

Pri generálnej audiencii Svätý Otec uzavrel cyklus o Desatore

Pri poslednej generálnej audiencii tohto liturgického roka pápež František v katechéze hovoril na tému: „Nový zákon v Kristovi a túžby podľa Ducha“. Uzavrel tak svoj niekoľkomesačný cyklus venovaný prikázaniam Desatora. V stredu 28. novembra sa už stretol s veriacimi pod strechou Auly Pavla VI., ako je zvykom za chladného a nepriaznivého počasia.

Zuzana Klimanová – Vatikán  

„Hľa, čo znamená Desatoro pre nás kresťanov: kontemplovať Krista, aby sme sa otvorili na prijatie jeho srdca, na prijatie jeho túžob, na prijatie jeho Svätého Ducha“. Týmito slovami Svätý Otec ukončil sériu katechéz o Desatore.

Vysvetlil, že pre to, aby sme žili nový oslobodený život plný „vernosti, veľkodušnosti a autentickosti“, potrebujeme nové srdce. Získavame ho „prostredníctvom daru nových túžob,

 ktoré do nás zasieva Božia milosť, osobitne prostredníctvom Desiatich prikázaní, ktoré Ježiš priviedol k naplneniu“. Ide o túžby Ducha Svätého, ktoré ako dar vkladá do nášho srdca.

Úvodom ku katechéze bol úryvok z Listu sv. Pavla Galaťanom:

«Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. [...] Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet» (Gal 5,16-18. 22-23).

Túžba žiť podľa Krista a dať sa viesť Duchom Svätým

Ako uviedol pápež, v Kristovi Zákon prestáva byť odsúdením a stáva sa túžbou lásky, od zákazov sa prechádza k „pozitívnemu postoju srdca, ktoré sa otvára mocou Ducha Svätého“:

„Tu vidíme, na čo nám slúži hľadať Krista v Desatore: aby sme naše srdce urobili plodným, aby bolo gravidné láskou a otvorilo sa Božiemu dielu. (...) Ak tým, čo ničí ľudské srdce, sú nedobré túžby, Duch vkladá do nášho srdca svoje sväté túžby, ktoré sú zárodkom nového života. Nový život totiž nepredstavuje titanské úsilie dostať sa do súladu s nejakou normou, ale nový život je samotný Boží Duch, ktorý nás začína viesť až kým sa dostaví jeho ovocie, v jednej šťastnej súčinnosti medzi našou radosťou z toho, že sme milovaní a jeho radosťou z toho, že nás miluje. Stretávajú sa tu tieto dve radosti: Božia radosť z toho, že nás miluje a naša radosť z toho, že sme milovaní.“

Úsmev pápeža: sloboda Božích detí

O nečakané predstavenie sa počas generálnej audiencie v Aule Pavla VI. postaral nemý argentínsky chlapec, ktorý sa v priebehu audiencie rozbehol za Svätým Otcom a potom sa spontánne pohyboval na pódiu. Pápež František reagoval s úsmevom, pričom spomenul, že chlapec ho inšpiroval k myšlienke na slobodu Božích detí:

„Je síce nedisciplinovane slobodný, avšak je slobodný. A vedie ma to k myšlienke: Som aj ja takto slobodný pred Bohom? Keď Ježiš hovorí, že máme byť ako deti, hovorí nám, že máme mať slobodu, akú má dieťa pred svojím otcom.“

V Ríme je výstava o poľskej rodine Ulmanovcov

V pozdrave určenom pútnikom z Poľska pápež pripomenul výstavu, ktorú včera otvorili na Pápežskej univerzite Urbaniana. Jej témou je osud poľskej rodiny Ulmanovcov, ktorá je v prípravnom procese na blahorečenie. Celú rodinu – otca Jozefa a matku Viktóriu čakajúcu dieťa spolu s ich ďalšími šiestimi deťmi – zastrelili nacisti počas Druhej svetovej vojny za to, že ukrývali Židov.

Apel v súvislosti s Adventom: Pripravme si srdcia

Svätý Otec na záver pripomenul blížiace sa obdobie Adventu:

„Pripravme si srdcia na prijatie Ježiša Spasiteľa. Rozpoznajme vo Vianociach stretnutie Krista s ľudstvom, predovšetkým s tým, ktoré ešte aj dnes žije na okrajoch spoločnosti, v núdzi a v utrpení.“

28 novembra 2018, 17:00