Vatican News
VATICAN-RELIGION-POPE-AUDIENCE VATICAN-RELIGION-POPE-AUDIENCE  (AFP or licensors)

Generálna audiencia: Tam kde je klamstvo, niet lásky

„Žiť ako Božie deti, nechávajúc v každom skutku vyniknúť tú veľkú pravdu, že Boh je Otec a môžeme mu dôverovať“ – Týmito slovami pápež František vysvetlil význam ôsmeho prikázania Desatora, ktorému sa dnes venoval v katechéze pri generálnej audiencii. Prikázanie hovorí: «Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu».

Zuzana Klimanová - Vatikán

Pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra boli dnes medzi početnými pútnikmi z celého sveta i veriaci z farnosti pri Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove.

Na úvod zazneli slová z Evanjelia podľa Matúša:

«Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach» (Mt 5, 14-16).

Ohovárať znamená zabíjať

Ako vysvetlil Svätý Otec, „tam kde je klamstvo, niet lásky“. Ohovárať znamená zabíjať druhého – jeho povesť:

„Niekedy sa ospravedlňujeme hovoriac: „Veď som povedal to, čo som cítil!“ To áno, avšak zabsolutizoval si tvoj uhol pohľadu. Alebo: „Len som povedal pravdu!“ Možno áno, avšak prezradil si osobné či dôverné skutočnosti. Koľké klebety ničia jednotu pre nevhodnosť či nedostatok jemnocitu! Ba viac, klebety zabíjajú, a toto povedal apoštol Jakub vo svojom Liste. Ohovárač či klebetnica sú ľudia, ktorí zabíjajú – zabíjajú druhých, pretože jazyk zabíja ako nôž! Pozor na to! Ten či tá, kto ohovára, je teroristom, pretože svojím jazykom vrhá bombu a odchádza preč a vec, ktorú hovorí, táto bomba, ktorú vrhá, ničí povesť druhého, no on si spokojne odchádza preč. Nezabudnite: ohovárať znamená zabíjať..“

Žiť ako deti Boha, ktorému môžeme dôverovať

Pravda je „zjavením Boha, jeho tváre Otca a jeho bezhraničnej lásky“ a svoju plnú realizáciu nachádza v osobe Ježiša,  povedal Petrov nástupca.

„Neprerieknuť falošné svedectvo znamená žiť ako deti Boha, ktorý nikdy, no nikdy nepoprie sám seba, nikdy nehovorí klamstvá. Znamená to žiť ako Božie deti, nechávajúc v každom skutku vyniknúť tú veľkú pravdu, že Boh je Otec a môžeme mu dôverovať. Ja dôverujem Bohu – toto je jedna veľká pravda a z našej dôvery v Boha, ktorý je Otcom a miluje ma, miluje nás, sa rodí moja pravda a to, že som pravdivý a nie klamár.“

14 novembra 2018, 15:03