Hľadaj

Vatican News
FRANCE-RELIGION-CATHOLICS-BISHOPS-CONFERENCE FRANCE-RELIGION-CATHOLICS-BISHOPS-CONFERENCE  (AFP or licensors)

Pápež francúzskym biskupom: Boj proti pedofílii a ocenenie vernosti mnohých

Pápež povzbudzuje francúzskych biskupov, aby s odhodlanosťou vytrvali v boji proti pedofílii a zostali verní línii nulovej tolerancie voči zločinom zneužívania. Pápežské posolstvo prečítali na plenárnom zasadaní Francúzskej biskupskej konferencie 5. novembra v Lurdoch.

Francúzski biskupi sa na svojom zasadaní venujú téme zneužívaní v Cirkvi, a to aj vo svetle nedávnych skutočností, ktoré vyšli najavo a momentálne sa prešetrujú. Po prvýkrát sa priamo na zasadaní stretli s ôsmimi obeťami týchto zločinov.

V liste adresovanom francúzskym biskupom v mene Svätého Otca s podpisom kardinála Parolina sa v tejto súvislosti uvádza:

„V kontexte, ktorý je ťažký predovšetkým v dôsledku závažných pochybení zo strany niektorých členov Cirkvi, vás Svätý Otec povzbudzuje, aby ste vytrvali v boji proti pedofílii, a aby ste nikdy nezabudli oceňovať a podporovať pokornú vernosť mnohých kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok, zasvätených a veriacich laikov, ktorú každodenne žijú vďaka Božej milosti.“

Pápež v posolstve ďalej francúzskych biskupov vyzýva: „Nech prijímanie a načúvanie obetiam, ktorých rany nikdy nepoznajú premlčanie, posilní vašu odhodlanosť v uplatňovaní nulovej tolerancie, ako aj vašu prácu, aby sa každý pokrstený človek cítil byť zapojený do cirkevnej a spoločenskej transformácie, ktorú tak veľmi potrebujeme.“

V posolstve pápež reaguje aj na ďalšie témy, o ktorých v týchto dňoch diskutujú francúzski biskupi – osobitne je to sprevádzanie a evanjelizácia mladých ľudí. Biskupov pozýva „silne vzývať Ducha Svätého“, aby sa Cirkev otvorila „novým cestám v súlade s očakávaniami mladých, ich hľadaním hlbokej spirituality a konkrétnejšej spolupatričnosti“.

Svätý Otec napokon v posolstve francúzskych biskupov povzbudzuje „šíriť kultúru stretnutia vo vnútri celej spoločnosti“.

-zk-

07 novembra 2018, 12:27