Hľadaj

Vatican News
Pápež František sa stretol so "Žiakmi neba" v v Klementínskej sále Pápež František sa stretol so "Žiakmi neba" v v Klementínskej sále  (ANSA)

„Žiaci neba“ pátra Arioneho už 50 rokov evanjelizujú hudbou a spevom

Pápež František prijal 10. novembra na osobitnej audiencii vo Vatikáne členov asociácie „Žiaci neba“ (Alunni del Cielo). Ide o mladých ľudí, ktorí pomocou hudby a spevu ohlasujú Evanjelium. Na koncertoch po celom Taliansku a Európe sa snažia prihovoriť aj tým, ktorí sú ďaleko od Cirkvi alebo viery.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Pod hlavičkou asociácie v súčasnosti pôsobia dve skupiny Revival a Amen. „Žiakov neba“ založil pred 50 rokmi v Turíne jezuita Giuseppe Arione, od ktorého smrti práve uplynulo 10 rokov. Na jeho veľký záujem o mladých poukázal Svätý Otec v príhovore viac ako 300 jeho nasledovníkom zídeným v Klementínskej sále:

Jezuita G. Arione šiel na Cirkvou neprebádané miesta

„Vaše poslanie sa uskutočňuje v stopách charizmy a svedectva pátra Arioneho, ktorý sa pri uvádzaní do praxe usmernení II. vatikánskeho koncilu o dialógu Cirkvi so súčasným svetom, čelil rebelovaniu v roku 1968 postojom prijatia. Venoval sa forme apoštolátu, ktorá používala hudbu a spev ako vyjadrovacie prostriedky schopné univerzálnym spôsobom šíriť krásu a silu kresťanskej lásky.

Išiel „na križovatky ciest“, aj na miesta dovtedy Cirkvou neprebádané, aby sa stretol s mladými tam, kde sa oni sami stretávali a kde sa organizovali. Na všetkých, bez rozdielu, sa obracal s empatiou a dobrotou, ponúkajúc cestu viery a bratstva. Cieľom bolo evanjelizovať spevom, ponúkajúc vieru, ktorá hlása a spieva lásku Boha, vytvárajúc tak priateľstvo a bratské zdieľanie.“

Poslucháč vycíti vnútorný život hudobníka

„Povzbudzujem vás niesť ďalej charizmu tohto obetavého jezuitu, s aktualizovaním jej foriem, ale so zachovaním jej prorockej inšpirácie, ešte stále platnej a aktuálnej. Na dosiahnutie toho je potrebné dbať o svoj vnútorný život, nedať sa oň obrať hlukom sveta, ale naopak rozvíjať ho osobnou a komunitnou modlitbou, počúvaním Božieho slova, vytrvalou účasťou na sviatostiach, zvlášť na svätej spovedi a na Eucharistii.

Tak vaše hlasy a vaša hudba dokážu nielen uspokojiť dobrý hudobný vkus, ale obohatené o vaše svedectvo kresťanského života vzbudia v tom, kto vás počúva túžbu po spoločenstve s Bohom. Týmto spôsobom sa stanete stále nadšenejšími ohlasovateľmi Evanjelia.“

Biblické korene spevu

Ako ďalej uviedol pápež František, misia členov asociácie „Žiaci neba“ je „zakorenená v tradícii Svätého písma, zvlášť Žalmov“. Krása zborového spevu spočíva práve v súzvuku viacerých hlasov (polyfónii) a práve na túto charakteristiku sa odvolal Svätý Otec, keď prítomných povzbudil aby „polyfóniu“ prežívali aj v každodennom živote, „tak medzi sebou navzájom, ako aj s inými“, aby boli „jedno srdce a jedna duša“.

Starostlivosť o pouličných umelcov

V závere svojho príhovoru pápež František nezabudol ani na chudobných a cirkusových umelcov, ktorým sa páter Arione zvlášť venoval:

„Pamätajúc na pastoračnú starostlivosť vášho zakladateľa o chudobných a potulných zabávačov, dokážete pokračovať v prijímaní týchto osôb do vašich komunít a rodín, počúvajúc ich, spievajúc spoločne s nimi „Evanjelium maličkých“. Toto je váš spôsob byť misionárskou cirkvou, schopnou „nakaziť“ a upútať tých, ktorí očakávajú možno aj bez toho, aby o tom vedeli, stretnutie s Ježišom.“

10 novembra 2018, 16:45