Hľadaj

Vatican News
Pápež Frantšiek pri stretnutí s dvoma generáciami Pápež Frantšiek pri stretnutí s dvoma generáciami  (AFP or licensors)

Múdrosť času – rozhovory s pápežom Františkom o medzigeneračnom spojenectve

„Múdrosť času“ je názov stretnutia seniorov a mladých ľudí s pápežom Františkom v utorok 23. októbra 2018 a zároveň je to titul knihy o jeho vízii medzigeneračného spojenectva pre dobro celej spoločnosti.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Podujatie sa konalo sa v súvislosti s témou biskupskej synody o mladých, ich viere a rozlišovaní povolania. V rámci programu na Patristickom inštitúte Augustiniánum Svätý Otec spontánnymi slovami odpovedal na šesť otázok seniorov, starších manželských párov i mladých ľudí. Prihovorili sa aj predseda organizačného výboru Svetových dní mládeže 2019 arcibiskup Panamy Mons. José Domingo Ulloa Mendieta a riaditeľ časopisu La Civiltà Cattolica jezuita Antonio Spadaro.

Súčasťou iniciatívy je aj rovnomenná kniha svedectiev komentovaných pápežom Františkom v dialógu s pátrom Spadarom. Publikácia „Múdrosť času - dialóg s pápežom Františkom o veľkých otázkach života“ (La saggezza del tempo. In dialogo con Papa Francesco sulle grandi questioni della vita) vznikla zozbieraním 250 rozhovorov vo viac než 30 krajinách s pomocou neziskovej organizácie Unbound a skupiny vydavateľstiev pod vedením Loyola Press z USA.

Kniha vychádza súčasne v USA a Taliansku, neskôr bude dostupná aj v iných jazykoch. K tejto obrazovej publikácii, ktorá obsahuje okrem iného aj mnoho krásnych tvárí starších ľudí, napísal Svätý Otec predslov.

Z predslovu pápeža Františka ku knihe Múdrosť času

„Mám jednu veľmi peknú spomienku. Keď som bol na Filipínach, ľudia ma zdravili volajúc: Lolo Kiko! «Dedko František»! Lolo Kiko! – kričali. Bol som skutočne spokojný, že vnímali, že som im blízko ako ich dedko.

Naša spoločnosť zbavila starých ľudí ich hlasu. Zobrali sme im ich priestor a príležitosť hovoriť nám o ich skúsenostiach, vyrozprávať ich príbehy a ich život. Odsunuli sme ich nabok a stratili sme dobrodenia ich múdrosti. Chceme eliminovať náš strach zo slabosti a zraniteľnosti, ale takto konajúc zväčšujeme u starých ľudí strach, že budú zle znášaní a opustení. Naopak, musíme znovu prebudiť verejnú mienku vďačnosti, ocenenia, pohostinnosti, schopnej dať pocítiť starému človekovi, že je živou súčasťou svojej komunity. Keď dávame bokom starkých, odhadzujeme možnosť vstúpiť do vzťahu s tajomstvom, ktoré im pomohlo kráčať ďalej, nájsť cestu v dobrodružstve života. A tak nám chýbajú vzory, prežité svedectvá. Sme zblúdení. Pripravili sme sa o svedectvo ľudí, ktorí nielen že vytrvali v čase, ale ktorí si udržiavajú v srdci vďačnosť za všetko, čo prežili.

A na druhej strane, aký je škaredý cynizmus starého človeka, ktorý stratil zmysel svojho svedectva, ktorý podceňuje mladých, ktorý sa vždy sťažuje. V takom prípade sa jeho životná múdrosť viac neprenáša, stáva sa neplodnou nostalgiou.

A naopak, aké krásne je povzbudenie, ktoré dokáže starý človek komunikovať dievčaťu či chlapcovi pri ich hľadaní zmyslu života. A toto je poslanie starých rodičov. Je to skutočné povolanie, ako to dosvedčujú napríklad tieto ponaučenia z Knihy  Sirachovca: «Nepodceňuj rozhovory starých, veď aj oni sa učili od svojich rodičov. To od nich sa naučíš múdrosti a ako kedy dávať odpovede» (Sir 8, 9). Starí ľudia sú zásoba múdrosti našej spoločnosti. Pozornosť voči starým ľuďom je rozlišujúcim znakom civilizácie.

Slová starých rodičov majú niečo osobitné pre mladých. Aj viera sa tak prenáša, prostredníctvom svedectva starších, ktorí z nej urobili kvas svojho života. Viem to aj z osobnej skúsenosti. Ešte dnes nosím stále so sebou, v breviári, slová, ktoré mi moja babka Rosa napísala a dala mi ich v deň mojej kňazskej vysviacky. Často ich čítam a pomáha mi to. Už nejakú dobu nosím v srdci myšlienku. Cítim, že toto je to, čo Pán chce, aby som povedal: aby tu bolo spojenectvo medzi mladými a starými. Toto je ten čas, kedy starí ľudia majú snívať, a mladí tak budú môcť mať vízie. Získal som o tom istotu pri meditovaní Knihy proroka Joela, kde sa hovorí: «Vylejem svojho Ducha na každého človeka. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši starci budú snívať prorocké sny, vaši mládenci budú vídať videnia» (Joel 3,1).“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

24 októbra 2018, 18:06