Vatican News
Pápež František počas stretnutia so zdravotníkmi Pápež František počas stretnutia so zdravotníkmi  (ANSA)

Pápež František zdravotníkom: Vzťah k pacientovi nie sú „zmluvné hranice“ ale dôvera

Dôvera pacienta v možné uzdravenie a pozornosť voči chorému ako k trpiacemu bratovi. Nad týmito aspektmi sa pozastavil pápež František pri stretnutí s účastníkmi IV. seminára o etike v starostlivosti o zdravie, organizovaného argentínskymi združeniami pod záštitou Pápežskej akadémie pre život.

Svätý Otec prijal 70-člennú skupinu na osobitnej audiencii v pondelok 1. októbra. Svoj príhovor v španielčine postavil na troch slovách: zázrak, starostlivosť a dôvera. Ak sa človek cíti milovaný, vytráca sa mu z mysle myšlienka na hrozbu eutanázie, zdôraznil pápež František.

Oblasť zdravotníctva vo všeobecnosti, a zvlášť v Latinskej Amerike, prežíva obdobie poznačené ekonomickou krízou a ťažkosťami s dostupnosťou liečby a liekov, ktoré môže viesť k upadnutiu do malomyseľnosti, konštatoval Svätý Otec. No hoci je pravda, že ukazovateľ pomeru nákladov a výsledkov predpokladá rozdeľovanie zdrojov, v chorom je podľa jeho slov potrebné nachádzať brata.

Toto povedomie samo o sebe nemôže rozptýliť všetky problémy, ale môže viesť k zmene myslenia, upozornil pápež. Takto sa dajú riešenia rozvinúť v kombinácii verejného a súkromného sektoru, zákona a etiky, sociálnej spravodlivosti a podnikavosti. Inšpirujúcim princípom  „nie je abstraktný ideál“, ale konkrétna osoba, tvár, ktorá často trpí. „Buďte odvážni a štedrí“ v používaní ekonomických a vedecko-technických prostriedkov,  povzbudil pápež prítomných, pretože „tí, pre dobro ktorých to bude slúžiť, zvlášť tí chudobnejší, ocenia vašu námahu  a vaše iniciatívy.“

Liečba chorých podľa pápeža Františka nespočíva jednoducho v aplikovaní liekov a neobmedzuje sa čisto na obnovenie zdravia. Toto je zjavné pri paliatívnej liečbe. „Prežívame priam celosvetovo silnú tendenciu k legalizácii eutanázie“, upozornil pápež. No „vieme, že ak sa pacientovi dostáva pokojné ľudské sprevádzanie plné spoluúčasti, človek trpiaci chronickou ťažkou chorobou alebo pacient v terminálnom štádiu vníma túto starostlivosť“.

A tak „aj za týchto ťažkých okolností, ak sa človek cíti milovaný, rešpektovaný, akceptovaný, negatívny tieň eutanázie zmizne alebo sa stane priam neexistujúcim, pretože hodnota jeho bytia sa meria podľa schopnosti dávať a prijímať lásku, nie podľa jeho produktivity“. Zdravotnícki pracovníci musia teda neustále držať krok aktualizovaním si svojich kompetencií, aby mohli platne odpovedať na svoje povolanie „služobníkov zdravia“. Majú na to k dispozícii užitočný prostriedok, akým je „Nová charta zdravotných pracovníkov“, uviedol pápež František.

Zo strany pacienta je užitočná dôvera v seba samého a v možnosť uzdravenia. V tom je veľká časť úspechu liečby. Ale je tiež dôležité, aby zdravotníci mohli vykonávať svoju prácu v pokojnom prostredí. Pápež upozornil aj na riziko, že z dôvodu veľkej komplexnosti zdravotníckeho systému bude vzťah medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom určovaný „zmluvnými hranicami“ a naruší sa tak vzájomná dôvera. Svätý Otec naopak žiada uchovať tento hlboko ľudský vzťah v jeho celistvosti. Vzťah k pacientovi si preto vyžaduje rešpektovanie autonómie pacienta a pozornosť, pochopenie a dialóg, aby išlo skutočne o službu.

Účastníkom seminára o etike v starostlivosti o zdravie, ktorý potrvá vo Vatikáne do 5. októbra, pápež na záver zaželal, aby im nechýbala vyššie spomenutá rozvaha, láska a blízkosť k chorému, aby si mohli svoju povinnosť konať s veľkou ľudskosťou.

-ab-

02 októbra 2018, 16:33