Vatican News
2018.10.16 trasmissione Ave Maria 2018.10.16 trasmissione Ave Maria 

Pápež komentuje modlitbu Zdravas´ Mária v televíznom programe

Ave Maria – to je názov televízneho programu na pokračovanie, v ktorom pápež František komentuje modlitbu Zdravas´ Mária. Jeho prvú časť odvysiela už dnes večer talianska katolícka televízia TV 2000.

Televízna konverzácia pápeža Františka s teológom a padovským väzenským kaplánom Marcom Pozzom vyšla v Taliansku 9. októbra aj v knižnej podobe s rovnomenným titulom Ave Maria. Podobný televízno-knižný projekt na tému modlitby Otčenáš mal premiéru v novembri minulého roka.

V celkovo 11 častiach televízneho programu vystúpia rozličné osobnosti laikov zo sveta kultúry a umenia. Každý diel sa zameria na jeden aspekt materstva vykreslený cez príbehy matiek, detí, mučeníčok, rehoľníčok a umelcov. V úvode vždy zaznie časť konverzácie pápeža Františka s kňazom Marcom Pozzom. Svätý Otec v televíznom rozhovore okrem iného hovorí:

„Panna Mária je normálnym dievčaťom, je dievčaťom dneška - nemôžem povedať, že dievčaťom z mesta, pretože nebývala v meste, ale v dedinke -, bola normálna, bežne vychovaná, otvorená pre vydaj, pre založenie rodiny“. (...)

„Pre to, aby sme pochopili Máriu, je treba sa vrátiť, stať sa deťmi s detským úžasom a vysloviť Zdravas´ Mária tak, ako dieťa – so srdcom dieťaťa, s úžasom, ktorý sme my v tejto kultúre už z veľkej časti stratili. Žasnutie nie je zvyčajnou kategóriou, musíme ju v živote Cirkvi znovuobjaviť.“ (...)

Predstavujem si jednu vec v súvislosti s Pannou Máriu – a síce, že milovala Sväté písmo, poznala ho, bolo to dievča, ktoré prešlo katechézou, no brala ju od srdca.“ (...)

„Ktorákoľvek žena tohto sveta môže povedať – „môžem nasledovať Máriu“, pretože ona je normálna. Aj jej panenské, čisté manželstvo, bolo normálnym manželstvom – práca, nákupy, domáce práce, výchova syna, pomoc manželovi.“

Pápež v televíznom programe okrem Panny Márie spomína aj sv. Jozefa:

„Bol manželom. Ona nikdy Jozefovi nepovedala: „Ja som Božou matkou, ty si Božím zamestnancom“. (...) Bola podriadená svojmu manželovi podľa kultúry vtedajších čias. Pripravila mu jedlo, rozprávala sa s ním, hovorili spolu o synovi, zdieľali spolu úzkosť, keď v dvanástich rokoch dieťa zostalo v Jeruzaleme. Počúvala Jozefa a bola voči nemu poslušná. Veľké rozhodnutia robil Jozef, v tom čase to bolo normálne. Mnohokrát prijímal posolstvá od Boha vo sne. Ona je plná milosti, on je spravodlivý. Muž zachovávajúci Božie slovo, spravodlivý. Pekný pár.“

-zk-

16 októbra 2018, 16:52