Hľadaj

Vatican News
Pápež František s kňazmi z diecézy Créteil Pápež František s kňazmi z diecézy Créteil  (Vatican Media)

Pápež kňazom francúzskej diecézy: Pastieri na spôsob Ježiša, nie superhrdinovia

Svätý Otec František sa v pondelok 1. októbra stretol so stovkou francúzskych kňazov z diecézy Créteil z oblasti Paríža, ktorí prišli na diecéznu púť do Ríma.

Pri stretnutí v Klementínskej sále sa pápež František podelil s pohľadom na súčasnú situáciu, v ktorej sa Cirkev nachádza:

„Žijeme v kontexte, v ktorom na lodičku Cirkvi narážajú údery protivetrov, zvlášť z dôvodu vážnych pochybení niektorých jej členov. O to dôležitejšie je nezabúdať na pokornú každodennú vernosť službe, ktorú Pán umožňuje uskutočňovať veľkej väčšine tých, ktorých daroval svojej Cirkvi ako kňazov. My vieme, že keď sme odpovedali na Pánovo volanie, boli sme skrze dar Ducha Svätého zasvätení nie ako nejakí „superhrdinovia“. Boli sme vyslaní vo vedomí, že sme ľudia, ktorým bolo odpustené, aby sme sa stali pastiermi na spôsob Ježiša, ktorý bol zranený, zomrel a vstal z mŕtvych. Pretože naše poslanie ako služobníkov Cirkvi je, dnes tak ako včera, svedčiť o sile Zmŕtvychvstania uprostred rán tohto sveta.“

Créteil je sufragánnou diecézou Parížskej arcidiecézy. Jej kňazov, ktorí spoločne so svojím biskupom Mons. Santierom venujú čas duchovnej obnove, pápež František povzbudil v ich úsilí:

„Drahí priatelia, keď ste si vyhradili čas uvažovať nad revíziou organizácie vašej diecézy, nemajte strach pozerať na rany našej Cirkvi, nie preto, aby ste lamentovali, ale aby ste išli až k Ježišovi Kristovi. On jediný nás môže uzdraviť, dovoliac nám opäť začať od neho a nájsť - s ním a v ňom - konkrétne prostriedky na ponúknutie jeho života všetkým, v kontexte chudoby a nedostatku.“

-ab-

01 októbra 2018, 15:59