Vatican News
Kardinál Tagle prišiel na Anjel Pána so skupinou Caritas Internationalis Kardinál Tagle prišiel na Anjel Pána so skupinou Caritas Internationalis  (ANSA)

Pri Anjel Pána pápež pripomenul Misijnú nedeľu: Spoločne s mladými

Pri modlitbe Anjel Pána 21. októbra Svätý Otec František zdôraznil dôležité miesto mladých ľudí v evanjelizačnej misii Cirkvi. V zamyslení nad evanjeliom 29. cezročnej nedele pripomenul, že nezištná služba druhým je najlepší protiliek na karierizmus.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V Misijnú nedeľu, keď sa Cirkev sústreďuje na obnovenie horlivosti v poslaní evanjelizovať, prišlo na Námestie sv. Petra na poludňajšiu modlitbu okolo 20 tisíc veriacich.

Hlavnou cestou do neba je služba

„Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých“ (Mk 10,43-44). Toto Ježišovo napomenutie učeníkom po tom, ako ho Jakub a Jána žiadali o privilegované miesta po jeho boku komentoval pápež František veriacim týmito slovami:

„Toto je pravidlo kresťana. Učiteľovo posolstvo je jasné:

zatiaľ čo si velikáni na zemi budujú svoje „tróny“ moci, Boh si zvolil nepohodlný trón – kríž, aby z neho vládol darovaním života. (...) Cesta služby je tým najúčinnejším protiliekom na neduh túžby po popredných miestach; je liekom na karierizmus, na túto túžbu po prvých miestach, ktorá  zamoruje mnohé oblasti života a nešetrí ani kresťanov, Boží ľud, ani cirkevnú hierarchiu.

Preto, ako Kristovi učeníci, berme toto evanjelium ako výzvu k obráteniu, aby sme odvážne a veľkodušne svedčili o Cirkvi, ktorá sa skláňa k nohám tých najposlednejších, aby im slúžila s láskou a v jednoduchosti. Panna Mária, ktorá naplno a pokorne prilipla k Božej vôli, nech nám pomáha radostne nasledovať Ježiša cestou služby, tou hlavnou cestou privádzajúcou do neba.“

Blahorečenie španielskeho jezuitu

Po apoštolskom požehnaní Svätý Otec pripomenul sobotňajšie blahorečenie španielskeho jezuitu z prelomu 19. a 20. storočia pátra Tiburcia Arnaiza:

„Včera bol v španielskej Málage vyhlásený za blahoslaveného jezuitský kňaz Tiburcio Arnaiz Muñoz, zakladateľ Misionárok vidieckej katechizácie. Ďakujeme Pánovi za svedectvo tohto horlivého vysluhovateľa zmierenia a neúnavného ohlasovateľa Evanjelia, predovšetkým medzi chudobnými a zabudnutými. Nech nám jeho príklad pobáda konať skutky milosrdenstva a byť odvážnymi misionármi v každom prostredí. Nech nás jeho príhovor podopiera na našej ceste. Všetci zatlieskajme blahoslavenému Tiburciovi!“

Misijná nedeľa: Spoločne s mladými

Svätý Otec pripomenul aktuálny 92. svetový deň misií, ku ktorému vydal aj zvyčajné posolstvo. Veriacim na Námestí sv. Petra pripomenul jeho hlavnú výzvu týmito slovami:

„Dnes slávime Svetový deň misií, na tému „Spoločne s mladými prinášajme Evanjelium všetkým“.  Spoločne s mladými: toto je tá cesta! A je to skutočnosť, ktorú vďaka Bohu zakusujeme v týchto dňoch na synode, ktorá je im venovaná: Keď ich počúvame a zapájame ich, objavujeme veľa svedectiev mladých ľudí, ktorí našli v Ježišovi zmysel a radosť života. A často sa s ním stretli vďaka iným mladým, ktorí už mali účasť na tejto priateľskej družine bratov a sestier, ktorou je Cirkev.

Modlime sa, aby novým generáciám nechýbalo ohlasovanie viery a povolanie spolupracovať na misii Cirkvi. Myslím na toľkých kresťanov, mužov a ženy, laikov, zasvätených, kňazov, biskupov, ktorí vynaložili svoj život a ešte stále ho vynakladajú, vzdialení od vlasti, v ohlasovaní Evanjelia. Im patrí naša láska, naša vďačnosť a naša modlitba. Pomodlime sa za nich jeden Zdravas.“

Kampaň Charity na pomoc migrantom

Pápež František na záver pozdravil jednotlivé skupiny zhromaždené na Vatikánskom námestí, pochádzajúce z rozličných krajín. Osobitne oslovil skupinu Medzinárodnej katolíckej charity Caritas Internationalis pod vedením jej prezidenta kard. Luisa Antonia Tagleho, arcibiskupa Manily. Predstavitelia Charity prišli na púť do Ríma v rámci kampane „Spoločná cesta“ (Share the journey), zameranej na vytváranie správneho vzťahu voči migrantom v duchu Evanjelia.

Anjel Pána - videozáznam
21 októbra 2018, 20:06