Vatican News
Pápež s členmi asociácie ANMIL Pápež s členmi asociácie ANMIL  (Vatican Media)

Svätý Otec: Náš svet potrebuje prebudenie ľudskosti

Svätý Otec sa 20. septembra na poludnie stretol vo Vatikáne s členmi talianskej asociácie združujúcej zdravotne znevýhodnených pracovníkov - ANMIL.

Pápež František vyjadril svoju blízkosť viac ako 280 prítomným členom postihnutých znevýhodnením spôsobeným pracovným úrazom. Vo svojom príhovore vyjadril presvedčenie, že nedostatok finančných prostriedkov, s ktorým zápasia predstavitelia vlád, „sa nemôže dotýkať delikátnych oblastí, akými je táto, pretože šetrenie sa musí týkať plytvania, nikdy nesmieme redukovať solidaritu.“

„Sociálne učenie Cirkvi, ktoré vám vždy ponúkam k inšpirácii, sa neustále odvoláva na rovnováhu medzi solidaritou a subsudiaritou. Tú treba hľadať a budovať za akýchkoľvek okolností a v každom sociálnom prostredí, takým spôsobom, aby na jednej strane nikdy nechýbala solidarita, a na druhej strane, aby sme sa na ňu neobmedzovali privádzajúc do pasivity toho, kto ešte môže dať dôležitý príspevok svetu práce, ale ho aktívne zapájali, dobre využívajúc jeho schopnosti.

Štýl subsidiarity, o ktorom som sa teraz zmienil, pomáha celej občianskej komunite prekonať falošnú a škodlivú rovnocennosť medzi prácou a produktivitou, vedúcou k meraniu hodnoty ľudí na základe množstva dobier či bohatstva, ktoré vyprodukujú, redukujúc ich na súkolie systému, a podceňujúc ich jedinečnosť a osobné bohatstvo. Tento chorý pohľad v sebe obsahuje zárodky vykorisťovania a zotročovania a je zakorenený v utilitárnej koncepcii ľudskej osoby.“

Z týchto dôvodov, ako uviedol Svätý Otec, má organizácia ANMIL dôležitú úlohu pri ochrane práv pracovníkov.

„Náš svet potrebuje prebudenie ľudskosti, ktoré by nás viedlo otvoriť si oči a uvidieť, že ten, kto je pred nami, nie je tovar, ale človek a brat v ľudstve.“

-ab-

20 septembra 2018, 15:42