Hľadaj

Vatican News
Pápež František s rímskym rabínom Riccardom Di Segni Pápež František s rímskym rabínom Riccardom Di Segni 

Pápež zablahoželal Rímskej židovskej obci k trom významným sviatkom

„Zo srdca vám prajem, aby nadchádzajúce oslavy oživili spomienku na prijaté dobrá od Najvyššieho, aby boli pre židovské komunity vo svete zdrojom ďalších milostí a duchovnej útechy.“ Toto prianie vyjadril pápež František v blahoprajnom telegrame zaslanom Najvyššiemu rabínovi Ríma Riccardovi Di Segnimu a celej židovskej komunite pri príležitosti troch významných sviatkov: Rosh Ha-Shanah, Yom Kippur e Sukkot.

Svätý Otec vo svojom telegrame vyjadril aj prosbu k Bohu o pokoj a o vzájomný dialóg:

„Nech nás Najvyšší požehná darom pokoja a prebudí v nás väčšiu snahu o jeho neúnavnú podporu. Vo svojej nekonečnej dobrote nech posilňuje naše priateľské putá a túžbu podporovať neustály dialóg pre dobro všetkých. Shalom Alechem“.

Pripomeňme, že Rosh Ha-Shanah je židovský Nový rok, ktorý tentoraz pripadol na 10. septembra, Yom Kippur – Ďeň pokánia bude 20. septembra a Sukkot, Sviatok stánkov, sa bude sláviť 24. septembra. Pozdravný telegram pápeža Františka zverejnila Rímska židovská obec.

-ab-

19 septembra 2018, 15:03