Hľadaj

Vatican News
2018.09.07 Membri Associazione Italiana Genitori 2018.09.07 Membri Associazione Italiana Genitori  (Vatican Media)

Pápež prijal Asociáciu rodičov: Škola a rodina musia byť vo výchove spojencami

V aule Pavla VI. sa dnes dopoludnia pápež František prihovoril členom Talianskej asociácie rodičov, ktorá oslavuje 50. výročie svojho založenia. Prítomným sa poďakoval za ich činnosť v prospech rodiny a výchovy.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Viac ako 1 400 členov asociácie, ktorá pomáha rodičom pri plnení ich výchovnej úlohy hlavne vo vzťahu voči škole prijal Svätý Otec na osobitnej audiencii. Vo svojom príhovore sa zameral na pomoc, ktorú poskytuje škola rodičom pri výchove detí. Poukázal na dôležitosť rozvíjať vzájomné vzťahy medzi rodinou a školou, čo znamená systematicky skvalitňovať vzťah voči učiteľom, aby rástla vzájomná dôvera:

„Bez nich riskujete, že na výchovu ostanete sami a ťažšie budete čeliť novým výzvam vo výchove a vzdelávaní, ktoré pramenia zo súčasnej kultúry, spoločnosti, masmédií a nových technológií. Učitelia sú tak ako vy každý deň nasadení v službe výchovy vašich detí. Ak je správne sťažovať sa nad prípadnými nedostatkami ich práce, je povinnosťou aj oceniť ich ako cenných spojencov vo výchovnom projekte, ktorý realizujete spoločne.“

Ako ďalej pokračoval pápež František, nielen rodičia potrebujú učiteľov, ale aj škola potrebuje spoluprácu s rodičmi:

„Aj škola potrebuje vás a nemôže dosiahnuť svoje ciele bez vedenia konštruktívneho dialógu s tými, ktorí majú prvoradú úlohu pri rozvoji jej žiakov. Ako pripomína Apoštolská exhortácia Amoris laetitia, «Škola nenahrádza rodičov, len ich dopĺňa. Toto je základný princíp: Každý ďalší spolupracovník vo výchovnom procese musí konať v mene rodičov, s ich súhlasom a do istej miery aj z ich poverenia.» (č. 84).“

Svätý Otec upozornil na skutočnosť, že podmienkou dobrej spolupráce medzi jednotlivými zložkami výchovnej komunity je častá komunikácia a vzájomná dôvera, pretože bez nich sa nevytvorí spoločenstvo a bez spoločenstva sa nedá vychovávať.

V závere svojho príhovoru pápež František povzbudil rodičov, aby dali svojim deťom potrebnú slobodu a zároveň aby ich naučili správne sa rozhodovať, aby mohli sami osobnostne dozrievať:

„Milí rodičia, deti sú najcennejším darom, ktorý ste dostali. Usilovne a veľkodušne ich chráňte, nechajúc im slobodu potrebnú k rastu a ľudskému dozrievaniu, aby vtedy, keď príde čas, boli schopní otvoriť sa voči životu. [...] Učte vaše deti morálnemu a etickému rozlišovaniu: to je dobré, toto nie je veľmi dobré, a toto je zlé. Aby dokázali veci rozlíšiť. Tomuto sa učíme doma a zároveň i v škole, oboje vedno pospolu.“

07 septembra 2018, 11:09