Hľadaj

Vatican News
Pápež František pozdravuje policajtov v aule Pavla VI. Pápež František pozdravuje policajtov v aule Pavla VI. 

Na sviatok sv. Michala pápež prijal talianskych policajtov

V deň sviatku patróna talianskych policajtov sv. Michala archanjela v sobotu 29. septembra pápež František prijal na osobitnej audiencii vo Vatikáne členov Národnej asociácie štátnej polície z celého Talianska.

Pred vyše 7000 prítomnými, ktorí zaplnili aulu Pavla VI. pápež vyzdvihol osobitnú črtu ich združenia, že jeho členmi nie sú len profesionálni policajti, ale môže ním byť každý, komu ide o spoločné dobro a chce sa podieľať na šírení kultúry zákonnosti, rešpektu a bezpečnosti. Okrem iného povedal:

„Bez týchto základov žiaden sociálny kontext nemôže docieliť spoločné dobro, ale stane sa skôr či neskôr zmäťou osobných záujmov, navzájom nesúvisiacich, ba priam protichodných. Dobro spoločnosti však nie je dané blahobytom väčšiny či rešpektovaním práv „skoro všetkých“. Je naopak dané kolektívnym dobrom ľudí ako spoločenstva, v tom zmysle, že ak niekto trpí, všetci trpia s ním“ (porov. 1 Kor 12,26).“

Svätý Otec ocenil policajtov za ich starostlivosť o všetkých ľudí bez rozdielu a povzbudil ich v ďalšom nasledovaní príkladu ich patróna sv. Michala, „postaviac sa proti všetkému čo zraňuje alebo ničí človeka.“ Na záver pápež František všetkým členom Národnej asociácie štátnej polície udelil svoje apoštolské požehnanie.

-ab-

29 septembra 2018, 15:37