Hľadaj

Vatican News
2018.09.13 Papa Francesco incontra i vescovi partecipanti al corso promosso dalla Congregazione per i Vescovi 2018.09.13 Papa Francesco incontra i vescovi partecipanti al corso promosso dalla Congregazione per i Vescovi   (Vatican Media)

Pápež novým biskupom: Mať srdce baránkov, spoliehajúc sa na pastiera

Svätý Otec vo štvrtok 13. septembra predpoludním prijal na osobitnej audiencii biskupov vysvätených za posledných 10 rokov, ktorí práve ukončili kurz organizovaný Kongregáciou pre biskupov.

Pápež František venoval tomuto stretnutiu veľkú pozornosť, o čom svedčí aj jeho takmer štvorstranový príhovor. Zameral sa v ňom na povzbudenie 130 služobne najmladších biskupov, aby s vernosťou Bohu konali svoju službu.

„Na začiatku vašej služby, vás prosím postaviť Boha do stredu: On je ten, ktorý žiada všetko, ale na oplátku ponúka život v plnosti. Nie ten zriedený a povrchný život, ktorý je bez zmyslu, pretože je plný opustenosti a pýchy, ale život, ktorý vyviera z jeho prítomnosti, ktorá nikdy nechýba, z pokornej sily kríža jeho Syna, z pokojnej istoty víťaznej lásky, ktorá tam prebýva“.

Svätý Otec ďalej biskupov povzbudil, aby nestrácali nádej a odvahu i napriek všetkým šíriacim sa negatívnym správam, pretože „Cirkev nie je naša, je Božia“. Okrem iného povedal:

„Nemíňajte vašu najlepšiu energiu na počítanie neúspechov a vytýkanie utrpenia, dovoľujúc tak, aby sa vám zmenšilo srdce a zakrpateli vám horizonty. Kristus nech je vaša radosť, Evanjelium nech je vaším pokrmom. Majte upriamený zrak len na Pána Ježiša a privykajúc si na jeho svetlo ho budete vedieť vytrvalo hľadať aj tam, kde sú len jeho zlomky, či len malé záblesky.“

Biskupi si majú byť vedomí, že sú súčasťou Cirkvi, uviedol pápež:

„Vaša svätosť nech nie je ovocím izolácie, ale nech prekvitá a prináša ovocie v živom tele Cirkvi, ktorú vám zveril Pán, tak ako pod krížom zveril vlastnú matku milovanému učeníkovi. Prijmite ju ako nevestu, ktorú treba milovať, pannu, ktorú treba chrániť, matku, ktorá sa má stať plodnou. Vaše srdce nech nenachádza zaľúbenie v iných láskach; bdejte, aby bol terén vašich cirkví úrodný pre semeno Slova a nikdy nie rozrytý diviakmi (por. Ž 80,14)“. (...)

„Zbytočné je zrátavanie našich cností, ako aj asketický program, telocvičňa osobného prekonávania či diéta, ktorá sa obnovuje z jedného pondelka na druhý, ako keby bola svätosť jedine ovocím vôle. Zdrojom svätosti je milosť pristupovať k radosti Evanjelia a dovoliť, aby ona zachvátila náš život, a to takým spôsobom, že už viac nedokážeme žiť ináč.“

Svätý Otec biskupom zdôraznil dôležitosť venovať osobitnú pozornosť kléru a seminárom. V závere svojho príhovoru ich povzbudil do ďalšej služby:

„Pozývam vás, aby ste kráčali ďalej radostní a nie zatrpknutí, pokojní a nie úzkostní, utešení a nie skľúčení – hľadajte Pánovu útechu - uchovávajúc v sebe srdce baránkov, ktorí aj keď obklopení vlkmi, vedia, že zvíťazia, pretože sa spoliehajú na pomoc pastiera.“

-ab-

13 septembra 2018, 18:39