Hľadaj

Vatican News
CHINA-VATICAN-RELIGION-POLITICS CHINA-VATICAN-RELIGION-POLITICS  (AFP or licensors)

Modlitba k Panne Márii za trpiacu Cirkev v Číne

Vo svojom Posolstve čínskym katolíkom a univerzálnej Cirkvi publikovanom 26. septembra 2018 Svätý Otec František pozýva všetkých veriacich pripojiť sa k modlitbe na príhovor Panny Márie za budúcnosť Cirkvi v Číne. Prinášame text modlitby v slovenskom preklade.

„Nebeská Matka, počuj hlas tvojich detí, ktoré pokorne vzývajú tvoje meno.

Panna nádeje, tebe zverujeme cestu veriacich v ušľachtilej čínskej zemi. Prosíme ťa, predkladaj Pánovi dejín útrapy a námahy, prosby a očakávania veriacich, ktorí sa k tebe modlia,

 Kráľovná neba!

Matka Cirkvi, tebe zasväcujeme prítomnosť i budúcnosť rodín a našich komunít. Ochraňuj ich a podporuj v bratskom zmierení a v službe chudobným, ktorí zvelebujú tvoje meno, Kráľovná neba!

Útecha zarmútených, k tebe sa utiekame, pretože si útočiskom tých, ktorí plačú v skúškach. Bdej nad tvojimi deťmi, ktoré chvália tvoje meno, daj nech v jednote nesú zvesť Evanjelia. Sprevádzaj ich kroky k bratskejšiemu svetu, daj, nech všetkým prinesú radosť odpustenia, Kráľovná neba!

Mária, Pomocnica kresťanov, prosíme ťa o dni požehnania a pokoja pre Čínu. Amen!“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-zk-

29 septembra 2018, 10:53