Hľadaj

Vatican News
2018.09.17 Cardinale Sandri a San Lazzaro congregazione armena mechitarista 2018.09.17 Cardinale Sandri a San Lazzaro congregazione armena mechitarista 

Pápež zaslal list k oslavám 300. výročia arménskej Kongregácie mechitaristov

Pápež František zaslal list arménskej Kongregácii mechitaristov pri príležitosti 300. výročia jej založenia. List bol prečítaný včera 16. septembra na záver slávnostnej Božskej liturgie v Benátkach, v kláštore na Ostrove sv. Lazara (Isoladi San Lazzaro). Na oslavách bol prítomný aj prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri.

List s dátumom 5. septembra zaslal Svätý Otec pápežskému delegátovi spomínanej kongregácie, ktorým je od roku 2015 Mons. Boghos Levon Boghos Zékiyan. Pápež v ňom vyzdvihuje dva osobitne hodnotné prvky duchovného a kultúrneho dedičstva zakladateľa kongregácie ctihodného Mechitara: tradíciu teologického humanizmu a prorockú otvorenosť pre ekumenizmus. Mechitar, jeden z veľkých reformátorov mníšskeho života východných cirkví, prispel k budovaniu „sensus fidei arménskeho ľudu, jednému z najžiarivejších vyjadrení spirituality a kultúry svojho ľudu“, uviedol pápež.

Ako v liste ďalej spomína Svätý Otec, mnohí členovia arménskej Kongregácie mechitaristov sa vyznačovali „rehoľným životom prežívaným s vernosťou a nezriedka hrdinsky dosvedčovaným, niekedy až po najvyššiu obetu mučeníctva“. Mnísi sú podľa Svätého Otca povolaní „udržiavať otvorené široké horizonty misie a silné putá jednoty“. Byť úplne zasvätení Bohu si zároveň vyžaduje byť skutočne zjednotení so spolubratmi, s totálnym a radostným prežívaním sľubov chudoby, čistoty a poslušnosti, uviedol Svätý Otec.

-zk-

17 septembra 2018, 14:46