Hľadaj

Vatican News
2018.09.05 Udienza Generale Z generálnej audiencie pápeža Františka  (Vatican Media)

Generálna audiencia: Skutočná láska je skutočnou slobodou

„Keď sme otrokmi seba samých, nemôžeme milovať, pretože láska ide vždy smerom k druhým“ – túto myšlienku vyslovil pápež František pri dnešnej generálnej audiencii na Vatikánskom námestí. V katechéze z cyklu o Desatore sa opäť pristavil pri treťom prikázaní. Dnešnej časti dal názov: „Deň odpočinku, proroctvo oslobodenia“.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Na Námestí sv. Petra boli dnes prítomné aj skupiny slovenských pútnikov, konkrétne veriaci z Farnosti sv. Cyrila a Metoda z Piešťan, z Krásna nad Kysucou a Farnosti Prešov – Sekčov. Úvodom ku katechéze bol tentokrát úryvok z Knihy Deuteronómium:

«Zachovávaj sobotňajší deň, aby si ho zasvätil, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh. Šesť dní budeš pracovať a robiť každú svoju prácu, ale siedmy deň je sobota, (to jest odpočinok) pre Pána, tvojho Boha; vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani slúžka, ani tvoj vôl, ani osol, ani nijaký tvoj dobytok, ba ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach, aby tvoj sluha a tvoja slúžka mali podobný odpočinok ako ty. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh, vyviedol odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom: preto ti Pán, tvoj Boh, prikázal zachovávať sobotňajší deň». (Dt 5, 12-15)

Najzväzujúcejšie je otroctvo vlastného ega 

Svätý Otec dnes priblížil prikázanie o svätení dňa odpočinku z pohľadu Knihy Deuteronómium, kde sa pripomína vyslobodenie z otroctva. V tento deň mali dokonca aj otroci odpočívať rovnako ako ich páni, aby pamätali na Paschu oslobodenia.

Človeka trápia rozličné druhy vnútorného či vonkajšieho otroctva, avšak to najzväzujúcejšie otroctvo, je otroctvo vlastného ega a to najhlbšie utláčanie spôsobuje hriech, vysvetlil pápež, pričom dodal:

„Tretie prikázanie, ktoré v odpočinku pozýva k oslave oslobodenia, je pre nás kresťanov proroctvom Pána Ježiša, ktorý láme vnútorné otroctvá hriechu, aby človeka urobil schopným milovať. Skutočná láska je skutočnou slobodou: oddeľuje od vlastnenia, obnovuje vzťahy, vie prijímať a oceniť blížneho, premieňa každú námahu na radostný dar a uschopňuje nás k jednote. Láska oslobodzuje aj vo väzení, aj keď sme slabí a obmedzení. Toto je sloboda, ktorú prijímame od nášho Vykupiteľa, nášho Pána Ježiša Krista.“

Objaviť Máriinu odpoveď lásky

Svätý Otec pripomenul aj dnešnú liturgickú spomienku Panny Márie:

„Na dnes pripadá liturgická spomienka Najsvätejšieho Mena Panny Márie. My všetci kresťania sme pozvaní objaviť v mene Mária veľký plán, ktorý mal Boh s týmto vznešeným stvorením a zároveň aj odpoveď lásky, ktorú ako Matka dávala svojmu Synovi Ježišovi, spolupracujúc bez troškárenia, na jeho diele spásy.“  

12 septembra 2018, 17:11