Hľadaj

Vatican News
2018.09.26 Udienza Generale 2018.09.26 Udienza Generale 

Generálna audiencia: Sloboda nestačí, aby dala zmysel životu bez lásky

Svätý Otec dnes 26. septembra pri generálnej audiencii predniesol osobitnú výzvu ohľadom Číny v súvislosti so zverejnením jeho posolstva čínskym katolíkom po podpísaní Predbežnej dohody o menovaní biskupov pre Čínu. V rámci katechézy pápež František zrekapituloval svoju apoštolskú cestu do Pobaltia v dňoch 22. – 25. septembra, z ktorej sa vrátil včera večer.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Na Námestí sv. Petra dnes nechýbali ani slovenské zástavy. Slovenskí pútnici prišli z farností Prešov-Solivar, Pata, Východná, ako aj ďalšie skupiny, spolu okolo stovka veriacich. Úryvok žalmu na úvod audiencie naznačil, že ústrednou témou pápeža bude sloboda:

«Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, boli sme ako vo snách. Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: „Veľké veci urobil s nimi Pán.“

 Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť. Zmeň, Pane, naše zajatie ako potoky na juhu krajiny. Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať. Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú» (Ž 126,1-6).

Reflexia po návrate z Pobaltia: Hlásať radosť Evanjelia

Namiesto klasickej katechézy pápež František ako zvyčajne po návrate z apoštolskej cesty zhrnul svoje zážitky. Trojica krajín Litva, Lotyšsko i Estónsko, ktorá tento rok slávi 100. výročie získania nezávislosti, až polovicu z tohto obdobia prežila v okupácii – nacistickej a neskôr sovietskej. Cieľ svojej návštevy pápež zhrnul nasledovne:

„Mojou misiou bolo znovu hlásať týmto národom radosť Evanjelia a revolúciu nežnosti a milosrdenstva, pretože sloboda nestačí na to, aby mal život zmysel a plnosť, ak je bez lásky – lásky, ktorá vždy pochádza od Boha. Evanjelium, ktoré v časoch skúšky dodáva silu a oduševňuje v boji za oslobodenie, je v časoch slobody svetlom na každodennej ceste jednotlivcov, rodín i celej spoločnosti a je soľou, ktorá dáva chuť bežnému životu a chráni ho pred skazou priemernosti a egoizmu.“

Pápežova cesta v Pobaltí mala aj ekumenický charakter. Svätý Otec v troch krajinách zároveň zdôraznil potrebu pamätať na korene, na svedectvo početných mučeníkov a dôležitosť medzigeneračného dialógu. Sloboda má byť podľa pápeža spájaná vždy s prijímaním a bratskou láskou:

„Živým znamením Evanjelia je vždy konkrétna láska k blížnemu. Aj tam, kde je tá najsilnejšia sekularizácia, Boh hovorí jazykom lásky, starostlivosti, nezištnej služby človeku v núdzi. A tak sa srdcia otvárajú a dejú sa zázraky – na púšťach klíči nový život.“

Výzva sprevádzať katolíkov v Číne horlivou modlitbou

Svätý Otec dnes vyslovil aj osobitný apel pri príležitosti zverejnenia jeho posolstva adresovaného čínskym katolíkom:

„Drahí bratia a sestry, minulú sobotu 22. septembra bola v Pekingu podpísaná Predbežná dohoda medzi Svätou stolicou a Čínskou ľudovou republikou o menovaní biskupov v Číne. Dohoda je plodom dlhého a starostlivého procesu dialógu zameraného na podporu pozitívnejšej spolupráce medzi Svätou stolicou a čínskymi autoritami, pre dobro katolíckej komunity v Číne a pre harmóniu celej spoločnosti.

V tomto duchu som sa rozhodol venovať čínskym katolíkom, ako aj celej univerzálnej Cirkvi posolstvo bratského povzbudenia, ktoré bude dnes zverejnené. Živo si tým prajem, aby sa v Číne mohla otvoriť nová fáza, ktorá pomôže uzdraviť rany minulosti, znovunastoliť a udržať plnú jednotu všetkých čínskych katolíkov a s obnoveným nasadením sa pustiť do ohlasovania Evanjelia.

Drahí bratia a sestry, máme jednu dôležitú úlohu! Sme povolaní sprevádzať našich bratov a sestry v Číne horlivou modlitbou a bratským priateľstvom. Oni vedia, že nie sú sami. Celá Cirkev sa modlí spolu s nimi a za nich. Prosme Pannu Máriu, matku Nádeje a Pomocnicu kresťanov, aby žehnala a ochraňovala všetkých katolíkov v Číne, a pre celý čínsky ľud vyprosujme od Boha dar pokoja.“

Slovenskí pútnici navštívili Vatikánsky rozhlas

Po generálnej audiencii navštívila skupinka pútnikov Slovenskú redakciu Vatikánskeho rozhlasu, prostredníctvom ktorého zaslali svoje pozdravy domov na Slovensko. Ich krátke svedectvo a pozdravy prinášame vo zvukovej podobe:

Návšteva slovenských pútnikov v redakcii VR

 

 

 

26 septembra 2018, 15:30