Vatican News
Svätá omša na priestranstve Foro italico v Palerme Svätá omša na priestranstve Foro italico v Palerme 

Pápež na Sicílii: Príhovor v Piazzi Armerine a Eucharistia v Palerme

Svätý Otec sa dnes vybral na svoju jednodňovú pastoračnú návštevu dvoch talianskych diecéz, Piazza Armerina a Palermo pri príležitosti 25. výročia smrti blahoslaveného kňaza Pina Puglisiho.

Prvou zastávkou pápeža bolo mesto Piazza Armerina ležiace v centrálnej časti sicílskeho ostrova. Helikoptéra s pápežom na palube pristála o 8.40 na miestnom štadióne sv. Hipolita, kde ho privítal diecézny biskup Mons. Rosario Gisana spolu s občianskymi predstaviteľmi regiónu a primátorkou mesta. Po cestách lemovaných tisícami veriacich sa potom Svätý Otec autom presunul na Námestie Európy, kde sa prihovoril zhromaždenému ľudu.

Ako pripomenul pápež František, blahoslavený Pino Puglisi pred 25 rokmi, mesiac pred svojou vraždou, prežil niekoľko dní v tomto meste ležiacom v centre sicílskeho ostrova. Prišiel sem na stretnutie so seminaristami, svojimi študentmi zo seminára v Palerme.

Rozpoznať v ľudských utrpeniach rany Pána

Svätý Otec sa prítomným poďakoval za vrelé prijatie a ubezpečil ich, že pozná rozličné problémy, ktoré ich trápia a konkrétne ich pomenoval:

„Nedostatočný sociálny a kultúrny rozvoj, vykorisťovanie zamestnancov a nedostatok dôstojného zamestnania pre mladých, migrácia celých rodín, úžera, alkoholizmus a ďalšie závislosti, hazardné hry, roztrhnutie rodinných väzieb. A zoči-voči veľkému utrpeniu sa cirkevná komunita môže niekedy javiť zmätená a unavená, no niekedy je vďaka Bohu živá

 a prorocká, zatiaľ čo hľadá nové spôsoby ako ohlasovať a darovať milosrdenstvo predovšetkým bratom, ktorí upadli do nelásky, do nedôvery, do krízy viery. Pretože, pri mnohých problémoch nie je ľahké napredovať vo viere. Nie je to ľahké a ja tomu rozumiem.“

Hľadať silu v Božom slove

„Ak chceme dať konkrétnosť našej viere, musíme sa naučiť rozpoznať v týchto ľudských utrpeniach rany samotného Pána“, uviedol pápež a veriacich povzbudil hľadať silu v Božom slove:

 „Čítať Evanjelium každý deň, malý úryvok. (...) A tak každý deň, ako kvapka po kvapke vstupuje Evanjelium do nášho srdca a čoraz viac nás robí učeníkmi Ježiša a dáva nám silu k vychádzaniu, k riešeniu problémov nášho mesta, našej spoločnosti, našej Cirkvi. (...) Čítanie Božieho slova vás posilní“.

Byť Cirkvou misionárskej lásky a Eucharistickou komunitou

Pápež miestnu komunitu vyzval, aby bola Cirkvou misionárskej lásky, ktorá sa prejavuje v službe núdznym a v pozornosti voči starým ľuďom, ktorí sú dnes vyraďovaní na okraj. „Kňazi, diakoni, zasvätené osoby a veriaci laici sú povolaní prežívať evanjeliový súcit“, byť „putujúcimi apoštolmi milosrdenstva“, povedal Svätý Otec. Mladých vyzval stať sa tvorcami vlastnej budúcnosti, avšak bez zabúdania na vlastné korene.

Svätý Otec veriacim diecézy Piazza Armerina pripomenul, že Cirkev je eucharistická komunita:

„Odtiaľ, z Eucharistie, čerpáme Kristovu lásku, aby sme ju mohli prinášať na cesty sveta, aby sme mohli ísť s ním naproti bratom a sestrám. S Ježišom, s ním – a toto je tajomstvo - môžeme zasväcovať Bohu každú skutočnosť, dosiahnuť, aby sa jeho Tvár otláčala v tvárach ostatných, aby jeho láska zapĺňala prázdnotu bez lásky.“

Svätá omša v Palerme: „Žiť pre seba alebo život darovať?“

Z Piazzy Armeriny sa potom Svätý Otec presunul na severozápadné pobrežie sicílskeho ostrova, do Palerma, kde na priestranstve Foro italico slávil svätú omšu pri výročí smrti blahoslaveného mučeníka, kňaza Pina Puglisiho, zavraždeného mafiou.

Na pobreží stredozemného mora slávil pápež Eucharistiu v červenom liturgickom rúchu za prítomnosti 100-tisícového davu veriacich. V homílii komentoval liturgické čítania (1Jn 4, 19-5,5 a Jn 12, 24-26) – „svätý Ján v prvom čítaní predstavuje vieru ako “víťazstvo, ktoré premáha svet” (1 Jn 5,4), kým v evanjeliu prináša Ježišovu vetu: “Kto miluje svoj život, stratí ho” (Jn 12,25)“, uviedol Svätý Otec.

Obetovaním života možno nájsť radosť

Sme pozvaní vybrať si medzi  láskou a egoizmom, povedal pápež a uviedol príklad bl. Pina Puglisiho:

„Dnes sme pozvaní vybrať si, na ktorú stranu sa postavíme – žiť pre seba, s uzavretou dlaňou alebo život darovať, s dlaňou otvorenou. Iba darovaním života možno poraziť zlo. (...) Don Pino nás tomu učí. Nežil, aby sa ukazoval, nežil z protimafiánskych výziev a ani sa neuspokojil s tým, že nekonal zlo, lež zasieval dobro, veľa dobra.“

„Pred 25 rokmi v dnešný deň, keď zomrel v deň svojich narodenín, korunoval svoj život úsmevom, ktorý nedal v noci spať jeho vrahovi, ktorý povedal: “v tom úsmeve bolo zvláštne svetlo”. Otec Pino bol bezbranný, ale jeho úsmev prenášal Božiu silu – žiaden oslnivý lesk, lež jemné svetlo, ktoré preniká dovnútra a ožaruje srdce. Je to svetlo lásky, obety, služby. Potrebujeme veľa usmievavých kňazov, usmievavých kresťanov, nie aby brali veci na ľahkú váhu, ale aby boli bohatí iba na Božiu radosť, pretože veria v lásku a žijú pre službu. Obetovaním života možno nájsť radosť, pretože blaženejšie je dávať ako prijímať (porov. Sk 20,35). Preto by som sa vás chcel opýtať – chcete aj vy tak žiť? Chcete obetovať život a nečakať, kým iní spravia prvý krok? Chcete konať dobro a nečakať za to náhradu, ani nečakať, že svet bude lepší? Chcete riskovať kvôli Pánovi?“

Pápežov odkaz mafiánom

Mafiánov pápež vyzval k obráteniu, keď povedal:

„Iným sa život neodníma, ale dáva. Nemožno veriť v Boha a mať v nenávisti brata.  (...) Mafián nežije ako kresťan, pretože svojím životom preklína meno Boha-Lásky. Dnes potrebujeme mužov a ženy plných lásky, nie ľudí plných pôct; mužov a ženy služby, nie moci, potrebujeme kráčať spolu, a nie, aby sme sa hnali za mocou. Ak mafiánskou litániou je: “Ty nevieš, kto ja som”, tou kresťanskou je: “Potrebujem ťa”. Ak je mafiánskou vyhrážkou: “To mi zaplatíš”, kresťanskou modlitbou je: “Pane, pomôž mi milovať”. Preto mafiánom hovorím: Zmeňte sa, bratia a sestry! Prestaňte myslieť len na seba a svoje peniaze (...). Obráťte sa k pravému Bohu Ježiša Krista, drahí bratia a sestry! Hovorím vám, mafiáni, ak to neurobíte, váš život bude stratený a bude tou najhoršou porážkou.“

(Plné znenie homílie bude publikované osobitne)

Pastoračná návšteva v Palerme potom pokračovala obedom s chudobnými a migrantmi. Pápež navštívil aj kostol vo štvrti Brancaccio, kde spomínaný blahoslavený mučeník pôsobil, ako aj jeho rodný dom a súkromne si uctil pamiatku Pina Puglisiho aj na mieste jeho smrti.

Po príchode do katedrály Nanebovzatia Panny Márie sa v tichosti pomodli pri hrobe blahoslaveného Pina Puglisiho, ktorý svojím tvarom pripomína pšeničné zrno a tak sa odvoláva na časť Svätého Písma, ktoré hovorí, že „ak zrno neodumrie, neprinesie úrodu“.

Posledným bodom programu pastoračnej cesty pápeža bolo podvečerné stretnutie s mládežou na námestí v Palerme. 

-zk, ab-

15 septembra 2018, 15:12