Vatican News
Príhovor pred modlitbou Anjel Pána Príhovor pred modlitbou Anjel Pána  (ANSA)

Anjel Pána so Svätým Otcom: Uniknime pred pokrytectvom

Na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána so Svätým Otcom Františkom v nedeľu 2. septembra prišlo podľa oficiálneho odhadu okolo 25 tisíc veriacich. Svätý Otec okrem zamyslenia nad odkazom nedeľného evanjelia spomenul aj príklad odvahy blahoslavenej Anny Kolesárovej, blahorečenej včera v Košiciach.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pápež v závere predniesol výzvu na odvrátenie humanitárnej katastrofy v sýrskom Idlibe diplomatickou cestou. Prítomní na Vatikánskom námestí boli aj pútnici zo Slovenska, konkrétne skupiny zo Senca a Galanty.

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Túto nedeľu sa prinavraciame k čítaniam z Evanjelia podľa Marka. V dnešnom úryvku  (porov. Mk 7,1-8.14-15.21-23) sa Ježiš dotýka témy, ktorá je dôležitá pre všetkých nás veriacich: opravdivosti našej poslušnosti Božiemu slovu,  navzdory nákaze svetskosti alebo legalistickému formalizmu.

Rozprávanie sa začína výčitkou adresovanou Ježišovi zo strany

zákonníkov a farizejov, ktorí obviňujú jeho učeníkov z nedodržiavania rituálnych predpisov podľa tradície. Týmto spôsobom mali títo rečníci v úmysle uštedriť ranu vierohodnosti a autorite Ježiša ako učiteľa, lebo hovorili: „Tento učiteľ dovolí, aby učeníci neplnili predpisy, čo nariaďuje tradícia“. No Ježiš na to zareaguje razantnými slovami: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: «Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy»“ (v. 6-7). Takto hovorí Ježiš. Sú to jasné a silné slová! Výraz „pokrytec“ je, dá sa povedať, jedným z najsilnejších prívlastkov, ktoré v evanjeliu Ježiš používa, a robí tak na adresu učiteľov náboženstva: znalcov zákona, zákonníkov... „Pokrytec“, hovorí Ježiš.

Ježiš tým v skutočnosti chce zákonníkov a farizejov vymaniť z ich omylu, do ktorého upadli. A v čom je tento omyl? Že prekrúcajú Božiu vôľu, keď prestupujú jeho príkazy z dôvodu dodržiavania ľudských tradícií. Ježišova reakcia je prísna, lebo ide o veľa: ide o pravdivosť vzťahu medzi človekom a Bohom, o autenticitu náboženského života. Pokrytec je klamár, nie je autentický.

Aj dnes nás Pán nabáda uniknúť pred týmto nebezpečenstvom pripisovania väčšej dôležitosti forme než podstate. Volá nás, aby sme stále nanovo rozpoznávali to, čo je pravým stredobodom skúsenosti viery, čiže láska k Bohu a láska k blížnemu, a očisťovali ju od pokrytectva legalizmu a ritualizmu.

Posolstvo dnešného evanjelia posilňuje aj hlas apoštola Jakuba, ktorý nám súhrnne hovorí o tom, aká má byť pravá nábožnosť. Hovorí takto: pravá nábožnosť je «navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta» (v. 27).

„Navštevovať siroty a vdovy“ znamená uskutočňovať kresťanskú lásku k blížnym, počnúc tými najnúdznejšími, najslabšími osobami a tými, čo sú na okraji spoločnosti. Sú to osoby, o ktoré sa Boh stará osobitným spôsobom, a to isté žiada aj od nás.

„Zachovať sa nepoškvrneným od tohoto sveta“ neznamená izolovať sa a uzavrieť pred realitou. Nie. Ani tu nesmie ísť o vonkajší postoj, ale o vnútorný, o podstatu: to znamená bdieť nad tým, aby sa náš spôsob myslenia a konania neznečistil svetskou mentalitou, čiže svetáctvom, chamtivosťou, pýchou. Totiž taký muž či žena, čo žije svetácky, chamtivo, namyslene, a popritom si namýšľa, že je nábožný a prezentuje sa tak i navonok, a dospeje dokonca až k odsudzovaniu ostatných, je pokrytec.

Spytujme si svedomie, aby sme zistili, ako prijímame Božie slovo. Každú nedeľu ho počúvame na svätej omši. Ak ho počúvame nesústredene alebo len povrchne, veľmi nám nepomôže. Musíme naopak prijímať Slovo s otvorenou mysľou a srdcom, ako dobrá pôda, aby sa tak ujalo a prinieslo ovocie v konkrétnom živote. Ježiš hovorí, že Božie slovo je ako pšeničné zrnko, ktoré musí vyrásť do konkrétnych činov. Samotné Slovo nám takto očisťuje srdce a skutky i náš vzťah s Bohom a ostatnými sa oslobodzuje od pokrytectva.

Príklad a príhovor Panny Márie nech nám pomáhajú vždy si Pána ctiť srdcom a dosvedčovať našu lásku k nemu konkrétnymi rozhodnutiami v prospech bratov.

(Preklad: Slovenská redakcia VR - mk)

Potlesk pre blahoslavenú Anku Kolesárovú

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána pápež František udelil z okna pápežského domu apoštolské požehnanie. Hneď potom zameral svoju pozornosť na Slovensko a jeho novú blahoslavenú Annu Kolesárovú:

„Drahí bratia a sestry, včera v Košiciach, na Slovensku, bola vyhlásená za blahoslavenú Anna Kolesárová, panna a mučeníčka, zavraždená preto, lebo sa vzoprela tomu, ktorý chcel násilne pošliapať jej dôstojnosť a jej čistotu. Je ako naša talianska Mária Goretti. Nech táto odvážna dievčina pomáha mladým kresťanom zostať pevnými vo vernosti Evanjeliu, aj keď si to vyžaduje ísť proti prúdu a osobne za to platiť. Potlesk pre blahoslavenú Annu Kolesárovú!“

Naliehavá výzva za mier v Sýrii

Pápež František pri poludňajšom stretnutí s veriacimi vyzval na záchranu pred novým vypuknutím konfliktu v Sýrii:

„Je to bolestné, že opäť dujú vetry vojny a prichádzajú znepokojujúce správy o riziku humanitárnej katastrofy v milovanej Sýrii, v provincii Idlib. Obnovujem môj naliehavý apel na medzinárodné spoločenstvo a všetkých zainteresovaných aktérov, aby využili nástroje diplomacie, dialógu a rokovaní, aby sa rešpektovalo medzinárodné humanitárne právo a pre záchranu civilistov.“

Svätý Otec dnes pozdravil aj veľkú skupinu fanúšikov motorizmu, ktorí prišli do Vatikánu na typických talianskych skútroch Vespa. 

02 septembra 2018, 17:49