Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec František pri hrobe bl. Pavla VI. v krypte pod Vatikánskou bazilikou Svätý Otec František pri hrobe bl. Pavla VI. v krypte pod Vatikánskou bazilikou 

Blahoslavený pápež Pavol VI., patrón rodiaceho sa života

Pred 40 rokmi sa narodil pre nebo blahoslavený pápež Pavol VI. Zomrel večer 6. augusta 1978 v Castel Gandolfe. Svätý Otec František si ho dnes uctil pri jeho hrobe pod Vatikánskou bazilikou. O jeho odkaze pre dnešok hovorí tri mesiace pred jeho svätorečením postulátor kauzy svätorečenia P. Antonio Marrazzo CSsR.

Jozef Bartkovjak SJ – Vatikán

„Výstup učeníkov na horu Tábor nás pozýva zanechať svetské veci a duchovným zrakom kontemplovať Ježiša.“ Týmito slovami sa prihovoril Svätý Otec cez internetovú sieť Twitter v dnešný sviatok Premenenia Pána.

Pápež František na hrobe Pavla VI.

V dopoludňajších hodinách pápež František zostúpil do hrobiek pod Bazilikou sv. Petra, aby sa tam pomodlil pri hrobe bl. Pavla VI. Už v nedeľu pri modlitbe  Anjel Pána pripomenul veriacim, že práve 6. augusta pred 40 rokmi v Castel Gandolfe odovzdal dušu Stvoriteľovi bl. pápež Pavol VI.:

„Spomíname naňho s veľkou úctou a vďačnosťou, v očakávaní jeho svätorečenia 14. októbra tohto roku. Nech sa z neba prihovára za Cirkev, ktorú tak miloval, a za pokoj vo svete.“

Svedectvo postulátora kanonizácie

Giovanni Battista Montini začal svoj vyše 15-ročný pontifikát v roku 1963 v čase Koncilu a svoju encykliku Humanae Vitae vydal práve pred 50 rokmi. O odkaze bl. Pavla VI. pre dnešok hovorí pre Vatikánsky rozhlas postulátor jeho svätorečenia, redemptorista P. Antonio Marrazzo:

„Štyridsať rokov od jeho smrti Cirkev pokračuje v osobitnej ceste, začatej Koncilom, práve vo vedomí Montiniho magistéria: dať človeka do centra sa stáva ústredným bodom, ale táto pozornosť sa obracia k človeku nielen ako samému osebe z aspektu antropologického, ale ako k obrazu Boha, k človeku, ktorého chce mať Boh na svoju podobu, k človeku, ktorý je hodnotou, ktorý má dôstojnosť. (...)

Montini hovoril o civilizácii lásky, o láske, ktorá sa zakladá nie na odsúdení, ale na porozumení a obnove, pretože v každom človeku zostáva Boží odtlačok, ktorý sa musíme snažiť nanovo podchytiť, aby sa opäť zaskvel.“

Svätosť odkazujúca na Krista

Svätorečenie Pavla VI. bude už o tri mesiace, 14. októbra. Postulátor kauzy páter Marrazzo ho dáva do celkového rámca svätosti Cirkvi týmito slovami:

„Pápež František rozhodol, že Pavol VI. bude kanonizovaný s Romerom, ktorý bol mučeníkom, a spolu s ďalšími svätcami dobročinnej lásky. Svätosť nie je určovaná samotným životným postavením. Svätorečenie v Cirkvi slúži predovšetkým na ukázanie vzoru kresťanského života a zároveň aj osobitného orodovníka u Boha. Pavol VI. nás svojím príkladom odkazuje na ústredné miesto Krista, upriamuje našu pozornosť na neho.

Ak v Kristovi vnímame univerzálneho človeka, nájdeme v ňom aj konkrétneho jednotlivca, ktorý, ako povedal Montini, nám umožňuje nielen priame spojenie s Trojjediným Bohom, ale zároveň nám umožňuje aj považovať sa za jednu ľudskú rodinu, a to bez výnimky a s vylúčením akejkoľvek diskriminácie. Ide o hlboký zmysel Cirkvi - Cirkev ako spoločenstvo, Cirkev ako mystické telo.“

Patrón rodiaceho sa života

Bl. Pavol VI. pred 50 rokmi v encyklike Humanae vitae potvrdil úzke prepojenie medzi manželskou láskou a otvorenosťou pre život. Svedectvo tohto jeho učenia bude jasne prítomné aj pri jeho kanonizácii, vysvetľuje páter Marrazzo:

„Montini vždy hovoril, že si želal encykliku o manželskej láske a pokračovaní Božej stvoriteľskej činnosti ako dar človeku: darovať život, spolupracovať na darovaní života. Je zaujímavé, že oba zázraky na jeho príhovor – zázrak prezentovaný pre beatifikáciu, ako aj ten pre nadchádzajúcu kanonizáciu – majú isté špecifikum: sú to dva zázraky, ktoré sa týkajú ľudského plodu, nového života, ktorého príbeh sa ešte navonok neprejavil, ale už je súčasťou dejín. Montiniho teda môžeme označiť za patróna rodiaceho sa života.

Obe matky aj s ich rodinami totiž prosili Montiniho o príhovor v beznádejných situáciách tehotenstva. Predovšetkým ten posledný prípad vyzeral pre talianske dievčatko z oblasti Verony bez nádeje, keďže od 13. do 24. týždňa chýbala plodová voda a hrozilo, že sa dieťatko narodí buď mŕtve, alebo veľmi poškodené a prežije len niekoľko hodín. V skutočnosti je toto dievčatko dnes zdravé.

Ten, kto rodine navrhol modliť sa k Montinimu bol gynekológ, a bolo to práve v čase beatifikácie v októbri 2014. Dievčatko sa potom na Vianoce narodilo zdravé. Tieto dva zázraky nám dávajú porozumieť, že v tomto koreni, v tomto rodiacom sa živote spočíva všetko to, čo príde do reči neskôr: sú to už ľudské osoby, ktoré Boh považuje za svoje deti.“

06 augusta 2018, 18:33