Vatican News
Kolumbovi rytieri na 136. zhromaždení v americkom Baltimore Kolumbovi rytieri na 136. zhromaždení v americkom Baltimore 

Pápež ocenil Kolumbových rytierov za dobročinnosť a ochranu rodiny

Pápež František zaslal posolstvo členom katolíckeho združenia Kolumbovi rytieri (Knights of Columbus), ktorí sa zišli v týchto dňoch na 136. zhromaždení v americkom Baltimore.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Angažovanosť v charite a ochrana rodiny. Toto sú dva nosné stĺpy poslania Kolumbových rytierov, spoločenstva, ktoré vzniklo v roku 1882 v Spojených štátoch amerických a nesie meno známeho moreplavca Krištofa Kolumba. V súčasnosti má bratstvo okolo dva milióny členov po celom svete.

V posolstve podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom a adresovanom najvyššiemu rytierovi Carlovi A. Andersonovi Svätý Otec pripomenul aktuálnosť duchovnej charizmy zakladateľa, ctihodného kňaza Micheala McGivneyho, ktorá je založená na „nerozlučnom spojení medzi vierou a charitou“. Prví rytieri pracovali pre bratskú spoločnosť pomocou kresťanskej formácie a vzájomnej podpory medzi členmi.

Viera a dobročinnosť

Vo svojej apoštolskej exhortácii Gaudete et exsultate pápež František pozýva veriacich inšpirovať sa veľkými svätými, ktorí každodenne spájali vieru, modlitbu a praktickú dobročinnosť. V tomto duchu Svätý Otec povzbudzuje k vytrvalému úsiliu Kolumbových rytierov, ktorí „na každej úrovni svedčia o Božej láske prostredníctvom konkrétnej lásky a solidarity voči chudobným a núdznym“.

Kolumbovi rytieri prejavujú dobročinnosť pomocou projektov ako „Faith in Action“ (Viera v akcii) a „Helping Hands“ (Pomáhajúce ruky). Usilujú sa to robiť „v tichosti a skromne“, ako to učila Matka Tereza z Kalkaty, a „stále primeranejšie k novým formám chudoby a núdze, ktoré sa objavujú v súčasnej spoločnosti“.

V službe Evanjelia rodiny

S ohľadom na blížiacu sa cestu do Írska na Svetové stretnutie rodín, pápež František vo svojom liste vyjadril vďačnosť za úsilie Kolumbových rytierov „pri ohlasovaní evanjelia rodiny, povzbudzovaním mužov v ich povolaní katolíckych manželov a otcov a pri obrane autentickej povahy manželstva a rodiny v spoločnosti“.

Svätý Otec tiež poďakoval za „poskytovanie usmernenia a podpory hlavne novým generáciám mladých, ktorí sa vo svete zahltenom falošnými svetlami idúcimi proti Evanjeliu snažia ostať Kristovými nasledovníkmi a synmi Cirkvi.“

Na pomoc prenasledovaným kresťanom

Na záver svojho posolstva Svätý Otec pripomenul nasadenie Kolumbových rytierov za „našich bratov a sestry veľkej kresťanskej komunity, ktorí sú vystavení predsudkom a prenasledovaniu kvôli svojej viere“. Zvlášť vyjadril prosbu, aby členovia združenia  „pokračovali v modlitbe za mier na Blízkom východe, za obrátenie sŕdc a za úprimnú snahu o dialóg a spravodlivé riešenie konfliktov“.

Kolumbovi rytieri sa na záver svojho 136. zhromaždenia rádu rozhodli venovať tri milióny dolárov na pomoc kresťanským utečencom na Blízkom východe. Dve tretiny z tejto sumy budú použité na výstavbu obytného komplexu pre utečencov v Iraku.

10 augusta 2018, 11:21