Vatican News
VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE  (AFP or licensors)

Pápež anglickému teológovi: Amoris laetitia pochopíme iba v celku

Osobným listom poďakoval pápež František teológovi Stephenovi Walfordovi z anglického Southamptonu, autorovi knihy „Rodina a rozvod. Na obranu pravdy a milosrdenstva“. Ten vo svojej knihe vysvetľuje, že správny hermeneutický kľúč na čítanie posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris laetitia je kontinuita s doterajším Magistériom Cirkvi.

V liste teológovi Stephenovi Walfordovi Svätý Otec okrem iného píše:  

„Exhortácia Amoris laetitia je jeden celok, čo znamená, že na porozumenie jej posolstva ju treba čítať v jej úplnosti od začiatku až po koniec. Je to preto, lebo tu ide o vývoj ako teologickej reflexie, tak aj spôsobu, ako sa pristupuje k problémom. Nemožno ju brať ako nejaké „vademecum“ na rozličné témy, ktoré preberá. Ak sa exhortácia nečíta integrálne vo svojom celku a v poradí tém, s akým je napísaná, nebude pochopená alebo jej pochopenie bude skreslené.“

„Pokiaľ ide o problémy, ktoré sa týkajú etických situácií, exhortácia sa riadi klasickou náukou sv. Tomáša Akvinského,“ dodáva Svätý Otec v liste z 1. augusta, ktorý je zároveň predslovom práve vychádzajúcej knihy. Pápežov text vcelku publikoval jezuitský časopis La Civiltà Cattolica.

„Som si istý, že Vaša kniha o Amoris laetitia bude užitočná pre rodiny,“ uzatvára Svätý Otec list Stephenovi Walfordovi, ktorého prijal vo Vatikáne koncom júla na osobnej audiencii aj s jeho manželkou a deťmi.

-jb-

24 augusta 2018, 10:28