Vatican News
2018.08.22 Udienza Legislatori Cattolici Auletta Paolo VI 2018.08.22 Udienza Legislatori Cattolici Auletta Paolo VI  (Vatican Media)

Pápež povzbudil katolíckych politikov: Svedectvo a spolupráca

Katolícky politik je povolaný snažiť sa byť pokorným a odvážnym svedkom a slúžiť Božiemu kráľovstvu. To je myšlienka z príhovoru pápeža Františka, ktorý dnes vo Vatikáne adresoval účastníkom stretnutia Medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov (International Catholic Legislators Network).

Zuzana Klimanová – Vatikán

Spomínaný kongres kresťanských politikov, ktorý sa koná každý rok, sa tentokrát venuje téme náboženskej slobody a svedomia. Ako povedal Svätý Otec, ide o veľmi aktuálnu tému, ktorej venoval pozornosť aj Druhý vatikánsky koncil v dokumente Dignitatis humanae vydanom v roku 1965.

Ako odpovedať na extrémizmus

Konciloví otcovia mali na mysli najmä režimy, ktoré síce v ich ústavách uznávajú náboženskú slobodu, avšak snažia sa občanov odradiť od vyznávania viery či sťažiť a ohroziť život náboženských komunít.

V súčasnosti je v takejto situácii mnoho kresťanov či iných náboženských menšín, osobitne v regiónoch poznačených fundamentalizmom, kde dochádza k diskriminácii a prenasledovaniu, ktoré miestne autority nie vždy stíhajú, uviedol Svätý Otec.

Slobodu náboženstva a svedomia dnes ohrozujú osobitne dve protichodné ideológie – sekulárny relativizmus a náboženský či skôr pseudo-náboženský radikalizmus, povedal pápež a dodal:

„V tomto zmysle len dám do vašej pozornosti reálne nebezpečenstvo bojovať proti extrémizmu a netolerancii s podobným extrémizmom a netoleranciou, a to aj v postojoch a slovách.“

Povolanie kresťanského politika

Pápež František hovoril aj o povolaní kresťanského politika ako forme služby v prospech všeobecného dobra, a to aj v otázke náboženskej slobody:

„Kresťanský politik je predovšetkým povolaný, ako každý pokrstený človek, snažiť sa byť pokorným a odvážnym svedkom a s kompetenciou ponúkať projekty zákonov v súlade s kresťanskou víziou človeka a spoločnosti, vždy hľadajúc spoluprácu so všetkými, ktorí ich zdieľajú. Kontexty, v ktorých pôsobíte, sú vzájomne veľmi odlišné, avšak spája vás dobrá vôľa slúžiť Božiemu kráľovstvu prostredníctvom seriózneho a čestného politického úsilia.“

Svätý Otec povzbudil kresťanských politikov v tomto duchu aj formou požehania na osobitný príhovor blahoslaveného pápeža Pavla VI., ktorý bude v októbri svätorečený.

Medzinárodná sieť katolíckych zákonodarcov, ktorej členov z celého sveta prijal Svätý Otec, združuje katolíckych parlamentných politikov z celého sveta. Založená bola v roku 2010 ako nezávislá a nadstranícka medzinárodná iniciatíva.

22 augusta 2018, 15:36