Hľadaj

Vatican News
VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE  (AFP or licensors)

Generálna audiencia: Zjavovať životom Božie meno bez falošnosti

Zjavovať svojím konkrétnym životom Božie meno bez falošnosti – k tomuto dnes pozval pápež František veriacich pri generálnej audiencii v Aule Pavla VI. V Katechéze z cyklu o Desatore pútnikom z celého sveta vysvetlil druhé prikázanie: „Nevezmeš meno Božie nadarmo“.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Úvodom ku katechéze boli dnes slová dvoch biblických textov – z Knihy Exodus: «Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo» (Ex 20,7) a z Evanjelia podľa Jána: «Spravodlivý Otče, (...) ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja» (Jn 17,26).

Ako vysvetlil Svätý Otec, vziať meno Božie nadarmo znamená použiť ho naprázdno, ako prázdny obal, čo je „charakteristikou pokrytectva, formalizmu a klamstva“. Vziať na seba Božie meno však zároveň v biblickej reči znamená vstúpiť s ním do dôverného vzťahu. Kresťanom toto prikázanie pripomína aj ich krst, ktorý prijali v mene Najsvätejšej Trojice, skonštatoval pápež.

Mať vzťah s Bohom bez pokrytectva

Druhé prikázanie Desatora je „pozvaním k takému vzťahu s Bohom, ktorý by nebol falošný, ku vzťahu bez pokrytectva“, uviedol Petrov nástupca a veriacich povzbudil zjavovať svojím konkrétnym životom Božie meno:

„Ak sa znásobia kresťania, ktorí na seba berú Božie meno bez falošnosti,

uskutočňujúc tak prvú prosbu z Otčenáša «Posväť sa, meno tvoje», hlásaniu Cirkvi sa dostane viac sluchu a ukáže sa vierohodnejším. Ak náš konkrétny život zjavuje Božie meno, ukazuje, aký krásny je krst a akým veľkým darom je Eucharistia, aká vznešená jednota je medzi naším telom a Telom Krista. (...)

Stojí za to vziať na seba Božie meno, pretože on prevzal na seba naše meno až do krajnosti, a dokonca aj zlo, ktoré je v nás. Prevzal to na seba, aby nám odpustil, aby do nášho srdca vložil svoju lásku. Preto Boh v tomto prikázaní žiada: „Vezmi ma na seba, lebo aj ja som ťa vzal na seba.“

Pápež kondoloval po tragédii v Kalábrii a prosil o modlitbu za cestu do Írska

V pozdrave talianskym pútnikom pápež vyjadril sústrasť v súvislosti s tragickým úmrtím najmenej 10 turistov v talianskom regióne Kalábria, ktorých v pondelok pri túre v horskej oblasti Pollino strhol rozvodnený horský potok.

Svätý Otec spomenul aj dnešnú liturgickú spomienku Panny Márie Kráľovnej a všetkých veriacich poprosil o modlitbu za jeho blížiacu sa apoštolskú cestu do Írska:

„Modlite sa za mňa; aby nastávajúca cesta do Dublinu 25. a 26. augusta pri príležitosti Svetového stretnutia rodín bola chvíľou milosti a načúvania hlasu kresťanských rodín z celého sveta. Boh vás všetkých žehnaj!“ 

Ešte pred generálnou audienciou sa Svätý Otec v budove Auly Pavla VI. stretol s účastníkmi Medzinárodného stretnutia katolíckych politikov, ktoré organizuje Medzinárodná sieť katolíckych politikov (International Catholic Legislators Network).

22 augusta 2018, 15:18