Cerca

Vatican News
Pápež Pavol VI. Pápež Pavol VI., vlastným menom Giovanni Battista Montini (1897-1978) 

Pápež František pripomenul 40. výročie smrti bl. Pavla VI.

Asi 20 tisíc veriacich sa na Vatikánskom námestí spojilo so Svätým Otcom Františkom pri modlitbe Anjel Pána v 18. cezročnú nedeľu 5. augusta. Okrem výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme pápež pripomenul aj 40. výročie smrti blahoslaveného Pavla VI., ktorý bude v októbri svätorečený.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V príhovore pred modlitbou Anjel Pána Svätý Otec vychádzal z Ježišových slov „Ja som chlieb života“  z Jánovho evanjelia.

Pripomenul, že zástup chcel od Ježiša vedieť, aké skutky má robiť, aby uspokojil Boha, na čo však Ježiš dáva nečakanú odpoveď: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal“. Pápež František vysvetlil:

„Týmito slovami sa dnes Ježiš obracia aj na nás: Boží skutok nespočíva natoľko v „robení“ vecí, ako vo viere v toho, ktorého Boh poslal. Znamená to, že viera v Ježiša nám umožňuje konať Božie skutky. Ak vstúpime do tohto vzťahu lásky a dôvery s Ježišom, budeme schopní konať dobré skutky, preniknuté vôňou Evanjelia, pre dobro našich bratov v ich potrebách.

Pán nás vyzýva, aby sme nezabúdali, že ak je nutné mať starosť o chlieb, ešte dôležitejšie je pestovať vzťah s Ním, posilňovať našu vieru v Neho, ktorý je „chlebom života“, ktorý prišiel, aby zasýtil náš hlad po pravde, náš hlad po spravodlivosti, náš hlad po láske.“

Blahoslavený Pavol VI. - veľký pápež moderných čias

Po modlitbe Anjel Pána a prosbe za zosnulých udelil Svätý Otec apoštolské požehnanie. Na závere pripomenul blížiace sa zajtrajšie výročie smrti pápeža Pavla VI., ktorý zomrel počas pobytu v letnom sídle pápežov v Castel Gandolfe v 16. roku svojho pontifikátu:

„Drahí bratia a sestry, pred štyridsiatimi rokmi blahoslavený pápež Pavol VI. prežíval posledné hodiny svojho života na tejto zemi. Zomrel totiž večer 6. augusta 1978. Spomíname naňho s veľkou úctou a vďačnosťou, v očakávaní jeho svätorečenia 14. októbra tohto roku. Nech sa z neba prihovára za Cirkev, ktorú tak miloval, a za pokoj vo svete. Tohto veľkého pápeža moderných čias pozdravme všetci potleskom!“

Medzi skupinami pútnikov, ktorí na Námestí sv. Petra odolávali poludňajšej horúčave, Svätý Otec z okna osobitne pozdravil účastníkov cyklopúte z moravského Velehradu.

Anjel Pána v nedeľu 5. augusta - zostrih (tal.)
05 augusta 2018, 15:38