Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec na modlitbovej vigílli mladých z talianskych diecéz - Circo Massimo, 11. aug. 2018 Svätý Otec na modlitbovej vigílli mladých z talianskych diecéz - Circo Massimo, 11. aug. 2018  (Vatican Media)

Do Ríma putovalo 70 tisíc mladých Talianov v príprave na synodu

Až 70-tisíc Talianov vo veku od 16 do 30 rokov putovalo počas druhého augustového týždňa do Večného mesta. Celotaliansku púť mladých s názvom „Sme tu“ zorganizovala Konferencia biskupov Talianska ako prípravu na októbrovú synodu o mladých.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pápež František prišiel medzi mladých v sobotu 11. augusta večer do areálu Circo Massimo v centre Ríma, kde mali modlitbovú vigíliu. V nedeľu na Námestí sv. Petra ich na záver púte rozoslal svedčiť o Evanjeliu v prostredí, kde žijú. Vo Vatikáne bolo na poludňajšej modlitbe podľa oficiálnych odhadov až 90 tisíc ľudí.

Do púte sa zapojilo 195 talianskych diecéz a spolu s mladými putovalo aj 120 biskupov. Viaceré skupiny peších pútnikov boli na ceste už od tretieho augusta. Jednu zo skupín, ktorá putovala 117 kilometrov pešo z Loreta cez Assisi až do Ríma v duchu 38-ročnej tradície františkánskej púte mládeže, prijal Svätý Otec v Dome sv. Marty už v piatok večer.

Mladí pútnici sa v sobotu od popoludnia zhromažďovali na priestranstve Circo Massimo neďaleko historického centra Ríma, aby sa tu po 18. hodine stretli so Svätým Otcom a spoločne s ním slávili modlitbovú vigíliu. Pápež František okrem meditatívneho príhovoru počas vigílie odpovedal aj na ich otázky, ktoré si pre neho pripravili.

Po stretnutí so Svätým Otcom program pokračoval tzv. „Bielou nocou“ v rímskych kostoloch a na námestiach až do 4. hodiny ráno. V nedeľu mladí slávili svätú omšu o 9.30 na Vatikánskom námestí s predsedom Konferencie biskupov Talianska kardinálom Bassettim.

Pápež František ich na poludnie požehnal a v príhovore pred modlitbou Anjel Pána ich povzbudil k aktívnej angažovanosti v konaní dobra. „Je dobré nekonať zlo, ale je zlé nekonať dobro,“ tieto slová sv. Alberta Hurtada Cruchagu zopakoval Svätý Otec spolu s prítomnými mladými. Na záver púte ich vyslal, aby boli misionármi evanjelia vo svojom prostredí.

Ústrednými symbolmi púte, ktoré pápež František na záver požehnal, boli kópie sochy Madony z Loreta a ikonického františkánskeho kríža z kostola sv. Damiána v Assisi. Oba symboly talianski mladí ponesú so sebou na Svetové dni mládeže v januári 2019 Paname.

12 augusta 2018, 16:58