Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka  (Vatican News)

Posolstvo pápeža Františka svetovému zhromaždeniu CVX v Buenos Aires

Svätý Otec František pozdravil listom členov Spoločenstva kresťanského života CVX, zídených na celosvetovom zhromaždení v Buenos Aires pri 50. výročí založenia tohto združenia ignaciánskych laikov. Povzbudil ich byť kontemplatívnymi uprostred činnosti, aby centrom ich života bola Kristova láska a nedali sa pomýliť „gnostickou ilúziou“.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

liste prezidentovi celosvetového Spoločenstva kresťanského života Mauriciovi Lopezovi Oropezovi pápež František poukazuje na cieľ stretnutia, ktorým je modlitba a spoločná reflexia, aby sa CVX pri príležitosti svojho 50. výročia s Božou milosťou mohlo „prehĺbiť v prijatej charizme a byť naďalej darom pre cirkev a pre svet“. Svätý Otec okrem iného píše:

Z Posolstva pápeža Františka svetovému zhromaždeniu CVX

„Pamätajte, že ocenenie darov a milostí, ktorými vás Pán zahrnul počas týchto rokov vás bude viesť ponajprv k pokornému vzdávaniu vďaky, pretože Ježiš na vás zhliadol ponad úroveň vašich schopností a kvalít. Toto súčasne zahŕňa výzvu k zodpovednosti, aby ste vyšli zo seba samých a vykročili k stretnutiu s inými, aby ste ich sýtili tým chlebom, ktorý jediný dokáže uspokojiť ľudské srdce: Kristovou láskou. Nech vás nepomýli „gnostická ilúzia“.

V centre vašej ignaciánskej spirituality je táto túžba byť kontemplatívnymi v činnosti. Kontemplácia a činnosť, tieto dva rozmery pospolu: pretože do Božieho srdca môžeme vojsť jedine cez Kristove rany, a vieme, že Kristus je zraňovaný v hladujúcich, nevzdelaných, odsúvaných bokom, starých, chorých, väznených, v každej krehkosti ľudského tela.

Dať sa viesť kresťanskou cestou života, so silným duchovným životom a v práci pre Božie kráľovstvo, znamená nechať sa stvárňovať Ježišovou láskou, mať jeho zmýšľanie (Flp 2,5), kladúc si neustále otázku: Čo som urobil pre Krista? Čo robím pre Krista? Čo musím urobiť pre Krista? (Duchovné cvičenia, 53).

Ďakujem vám za vašu oddanosť a lásku k Cirkvi a k našim bratom a povzbudzujem vás, aby ste naďalej sprítomňovali Krista vo vašom okolí, dávajúc všetkým svojim zamestnaniam apoštolský význam. A prosím, neprestávajte sa za mňa modliť. Nech vás Ježiš žehná a Svätá Panna opatruje.

Bratsky,

František“ 

Na 17. svetovom zhromaždení Spoločenstva kresťanského života (CVX - Comunità di Vita Cristiana, CLC - Christian Life Community) sa od 22. do 31. júla v Buenos Aires zúčastňuje 250 zástupcov z celého sveta vrátane Slovenska. Vo štvrtok 26. júla medzi sebou privítali generálneho predstaveného jezuitov P. Artura Sosu, ktorý im ako svetový ekleziálny asistent CVX adresoval svoje podnety. Dôraz položil na duchovné a komunitné rozlišovanie a na službu zmierenia. Pozdravný list zaslal svetovému zhromaždeniu CVX aj prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kard. Kevin Farrell.  

Delegáti zo Slovenska sú na svetovom zhromaždení CVX už po druhý krát v pozícii pozorovateľov. Spolu s reprezentantom CVX Slovensko Jánom Turzom je v Buenos Aires jezuita P. Jakub Garčár v zastúpení národného ekleziálneho asistenta CVX Slovensko P. Bernarda Mišoviča SJ.

Otváracia svätá omša Svetového zhromaždenia CVX
29 júla 2018, 12:37