Vatican News
Pápež František s manilským arcibiskupom Luisom Antoniom Taglem Pápež František s manilským arcibiskupom Luisom Antoniom Taglem 

Pápež pozdravil účastníkov konferencie o novej evanjelizácii v Manile

Čeliť výzve „misionárskeho učeníctva a misionárskej transformácie“ zamerajúc sa na víziu, ktorá sa týka „nielen filipínskeho súostrovia, ale aj rozsiahleho ázijského kontinentu a tiež územia mimo jeho hraníc“, toto je mandát, ktorý zveril pápež František viac ako 5 tisíc účastníkom na Piatej konferencii o novej evanjelizácii, ktorá prebieha v Manile na Filipínach od 18. do 22. júla.

Nevylučovať nikoho z radosti evanjelia

Pri príležitosti konania Kongresu zaslal Svätý Otec svoj „srdečný pozdrav“ všetkým účastníkom prostredníctvom posolstva adresovaného apoštolskému nunciovi na Filipínach, Mons. Gabrielovi Cacciovi, ktorý ho prečítal počas otváracej svätej omše celebrovanej kardinálom Luisom Antoniom Taglem, arcibiskupom Manily. V posolstve pápež František citoval svoju apoštolskú exhortáciu Evangelii Gaudium:

«...je životne dôležité, aby sa Cirkev vydala hlásať evanjelium všetkým, na všetky miesta, pri všetkých príležitostiach, bez váhania, bez zdráhania a bez strachu. Evanjeliová radosť je pre celý ľud; nikoho nemožno vylúčiť». (b. 23).

Farnosť, práca, rodina medzi preberanými témami

Cieľom konferencie je ponúknuť presvedčivú skúsenosť s Ježišom, s Cirkvou a s poslaním. „Ide o príležitosť zostať zakorenení v Ježišovi“, vysvetlil kardinál Tagle, opätovne zdôrazňujúc, že „neexistuje evanjelizácia, ak sa znova a znova nezakoreníme v osobe Dobrej noviny, v Ježišovi. On je zosobneným Evanjeliom.“. Okrem plenárnych zasadnutí sa práce konferencie - ktorej prvý ročník bol v roku 2013 - zamerajú na rôzne témy: farnosť, vzdelanie, práca, rodina, mládež, digitálne médiá a sociálne siete, katechéza, poslanie, nové oblasti činnosti.

-ab-

19 júla 2018, 14:38