Hľadaj

Vatican News
VATICAN-RELIGION-POPE VATICAN-RELIGION-POPE  (AFP or licensors)

Pápež píše 500 teológom zídeným v Sarajeve: Treba mosty, nie múry

„Budovať mosty bratstva, odstraňovať múry rozdelení“ – k tomuto povzbudzuje Svätý Otec v posolstve účastníkom medzinárodnej konferencie v odbore katolíckej teologickej etiky, ktorá sa v dňoch 26. - 29. júla koná v Sarajeve.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Téma podujatia znie: „Kritický čas pre budovanie mostov: Katolícka teologická etika dnes“. Aj táto v poradí tretia medzinárodná konferencia o katolíckej teologickej etike, ktorej predošlé ročníky sa uskutočnili v Padove (2006) a Trente (2010), má za cieľ „v klíme rozdelení a napätí rekonštruovať nové cesty k zbližovaniu národov, kultúr, náboženstiev, životných pohľadov a politických orientácií“.

Na konferencii sa zúčastňujú aj traja kardináli: prefekt dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Peter Turkson, arcibiskup Sarajeva Vinko Puljić a arcibiskup Chicaga Blase Cupich.

Odstraňovať múry rozdelení, budovať mosty bratstva

Sarajevo, ktoré nedávno zažilo hrôzy vojny, je symbolickým „mestom mostov“, pripomenul pápež František v posolstve okolo 500 teológom zídeným z celého sveta. Téma konferencie je Petrovmu nástupcovi veľmi blízka - pri rôznych príležitostiach totiž opakovane zdôrazňuje aktuálnu potrebu spájať a prekonávať bariéry.

Táto potreba je však „častokrát potieraná našimi strachmi a ústupkami“, píše pápež František, pričom vysvetľuje: „Ide naopak o to, aby sme sa bez zanechania rozvážnosti chopili každého signálu a mobilizovali každú energiu, aby sme zo sveta odstránili múry rozdelení a budovali mosty bratstva.“

Ekologická výzva a migranti

Obsahom konferencie teológov je aj ekologická výzva. Svätý Otec to komentoval nasledovne:

„Ekologickú výzvu kladiete do centra osobitnej pozornosti, pretože v sebe nesie aspekty, ktoré môžu spôsobiť závažnú nerovnováhu, a to nielen vo vzťahu medzi človekom a prírodou, ale aj vo vzťahoch medzi generáciami a medzi národmi. Táto výzva – ako vyplýva z encykliky Laudato si´ – nie je len jednou z mnohých, ale je horizontom chápania ekologickej etiky a súčasne sociálnej etiky. Preto je pozornosť, ktorú venujete téme migrantov a utečencov veľmi vážna a vyvoláva ponajprv metanoiu v eticko-teologickej reflexii, aby následne inšpirovala k adekvátnym pastoračným postojom a k zodpovednej a uváženej politickej praxi.“

Potrebujeme obnovu schopnosti vodcovstva

Svätý Otec v posolstve zároveň zdôraznil potrebu obnovenia roly vodcovstva (leadership), a to u osôb i inštitúcií:

„Netreba hlučné prehlásenia, ktoré častokrát zostanú márne; netreba rivalitu v hre o to, kto je najsilnejší“, vysvetlil pápež, pričom upresnil, že „potrebujeme vodcovstvo, ktoré by nám pomohlo objaviť a žiť opravdivejším spôsobom skutočnosť, že všetci na svete zdieľame spoločný osud.“

Cirkevné štúdiá potrebujú dialóg a zosieťovanie

Ďalej Svätý Otec v posolstve teológom zhromaždeným v Sarajeve napokon pripomenul niektoré zo základných kritérií pre obnovu a oživenie cirkevných štúdií, ktoré formuloval v nedávno vydanej apoštolskej konštitúcii Veritatis gaudium o cirkevných univerzitách a fakultách. Na prvom mieste menoval dôležitosť „širokospektrálneho dialógu“ (porov. č. 4,b), s ktorým súvisí otvorenosť a na druhom mieste „urgentnú nevyhnutnosť zosieťovania“ inštitúcií, ktoré sa v rôznych častiach sveta venujú cirkevným štúdiám.

27 júla 2018, 15:29