Hľadaj

Vatican News
Videoposolstvo na mesiac júl Videoposolstvo na mesiac júl 

Úmysel Apoštolátu modlitby na júl: Za kňazov v ich pastoračnej námahe

V júli pozýva Svätý Otec k modlitbe za kňazov, ktorí sa v namáhavej pastoračnej službe stretávajú aj so sklamaniami a neraz môžu pociťovať únavu a osamelosť. V rámci Apoštolátu modlitby pápež aj tentoraz oslovil veriacich cez videoposolstvo.
Videoposolstvo Svätého Otca na júl 2018

V krátkom videu z tvorivej dielne štúdia La Machi sa Svätý Otec František prihovára týmito slovami:

„Únava kňazov! Viete, koľko krát na to myslím? Kňazi, s ich kvalitami i nedostatkami, konajú svoju službu na rozličných poliach.

A stojac na toľkých otvorených frontoch nesmú po nejakom sklamaní ustrnúť v nečinnosti. Je dobré, keď si v takých chvíľach spomenú, že ľudia majú k svojim duchovným pastierom lásku, potrebujú ich a dôverujú im.

Modlime sa spoločne, aby kňazi, ktorí vo svojej pastoračnej práci zakusujú únavu a osamelosť, pocítili pomoc a útechu v priateľstve s Pánom a s bratmi.“

Evanjelizačný úmysel Apoštolátu modlitby na júl 2018

Aby kňazi, ktorí s námahou

a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.

Úmysel slovenských biskupov

Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.

-jb-

03 júla 2018, 17:02