Cerca

Vatican News
Stretnutie pápeža Františka s novinármi Stretnutie pápeža s novinármi moderoval vatikánsky hovorca Greg Burke  (AFP or licensors)

Pápež pri návrate zo Ženevy: Prežívame krízu ľudských práv

Otázka utečencov, svetového mieru, krízy ľudských práv a ekumenizmu, ktorý sa vzájomne vylučuje s prozelytizmom – týmto témam sa venoval Svätý Otec pri tlačovej konferencii s novinármi v lietadle počas návratu zo svojej ekumenickej púte v Ženeve 21. júna 2018.

Jozef Bartkovjak SJ, Zuzana Klimanová - Vatikán

Svätý Otec charakterizoval svoju jednodňovú návštevu Ženevy slovom „stretnutie“. Ako povedal, celý deň bol naplnený hlbokými stretnutiami plnými ľudskosti – či už s prezidentom Švajčiarska alebo pri ekumenických stretnutiach s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví (SRC).

„Skúsenosť stretnutia – žiadna nevľúdnosť, žiadna prílišná formálnosť, ľudské stretnutie. A toto medzi protestantmi a katolíkmi znamená veľa“, uviedol pápež František.

Asi polhodinové stretnutie moderoval riaditeľ vatikánskeho Tlačového strediska Greg Burke. Pápež František pri ňom okrem iného vysvetlil aj postup Svätej stolice pri riešení otázky eventuálnych pravidiel o pristupovaní k Eucharistii u zmiešaných manželstiev v Nemecku.

Téma mladých v centre záujmu pri spoločnom obede

Svätý Otec prezradil, že počas súkromného obeda v Ekumenickom inštitúte Bossey osobitný záujem u predstaviteľov SRC vzbudila téma mladých, zvlášť predsynodné stretnutie v Ríme, kde boli zastúpení mladí rozličného vyznania a dokonca aj agnostici.

Novinári sa zaujímali aj o otázku spoločného pristupovania k svätému prijímaniu v zmiešaných protestantsko-katolíckych manželstvách v Nemecku. Ako vysvetlil pápež František, kánonické právo diecéznemu biskupovi dáva právomoc rozhodovať v konkrétnych prípadoch v rámci tzv. „partikulárnej cirkvi“, ktorou je diecéza. Iné by však bolo chcieť vydať smernice na úrovni tzv. „miestnej cirkvi“ pod hlavičkou Konferencie biskupov krajiny, pretože by to malo dôsledky pre univerzálnu Cirkev.

Otázka svätého prijímania u zmiešaných manželstiev

Ako vysvetlil Svätý Otec, návrh dokumentu nemeckých biskupov týkajúceho sa spomínanej otázky považuje Svätá stolica za „ešte nezrelý“, nejde však o „zabrzdenie“ veci. Vatikánske dikastériá podľa jeho slov plánujú vydanie istého orientačného dokumentu:

„Myslím, že toto bude dokument orientačného charakteru, aby každý z diecéznych biskupov mohol riadiť to, čo už teraz kánonické právo dovoľuje. Nešlo o nijaké brzdenie. (...) V partikulárnej cirkvi to kódex dovoľuje, v miestnej cirkvi nie, pretože to by bolo už na úrovni univerzálnej.“

Ďalšia otázka mierila k problematike utečencov a migrantov, o ktorej hovoril na stretnutí v sídle Svetovej rady cirkví najmä jej generálny sekretár Rev. Olav Fykse Tveit. Novinárka pripomenula nedávny prípad s loďou Aquarius v Stredozemnom mori a tiež novú politiku vlády USA o prideľovaní občianstva deťom, v ktorej dôsledku by došlo k deleniu rodín.

Otázka utečencov – konať obozretne, riešiť problém prevádzačov

„Hovoril som veľa o utečencoch, a kritériá sú ako som povedal: prijať, sprevádzať, usporiadať, integrovať. Sú to kritériá pre všetkých utečencov. Potom som povedal, že každá krajina tak musí konať s cnosťou riadenia, ktorou je obozretnosť, pretože musí prijať toľko utečencov, koľko je schopná, koľkých dokáže integrovať: integrovať, vzdelávať, dať prácu.“

Popri tomto „pokojnom pláne s utečencami“ však existujú aj krízové situácie tých, ktorí utekajú pred vojnou, hladom a prenasledovaním, pokračoval pápež František:

„Videl som fotografie z väzníc, čo majú prevádzači (obchodníci s ľuďmi). Tí hneď oddeľujú ženy od mužov – ženy a deti idú len Pán Boh vie kam... A tiež viem o prípade, keď sa prevádzači priblížili k jednej lodi, ktorá prijala utečencov z člna a žiadali: „Dajte nám ženy a deti a odvezte len mužov“.

Toto sú prevádzači. Väznice prevádzačov, kde zhromažďujú utečencov, ktorí sa vrátili, sú strašné, príšerné. Takéto veci bolo vidieť v lágroch z Druhej svetovej vojny. A tiež mrzačenie počas mučenia... a potom ich hádžu do hromadných hrobov. Preto nech vlády dbajú o to, aby utečenci pri návrate nepadli do rúk týchto ľudí. Sú tu obavy na svetovej úrovni. Viem, že vlády o tomto hovoria a chcú dôjsť k dohode, zmeniť Dublinskú dohodu a toto všetko.“

Niektoré príčiny migrácie sa dajú odstrániť

Investovať do Afriky pre jej vlastný rast

„V Španielsku ste mali ten prípad lode, ktorá zakotvila vo Valencii. Všetko toto je však neporiadok. Problém vojen je ťažko vyriešiť, aj problém prenasledovania kresťanov, na Blízkom východe i v Nigérii. Avšak problém hladu sa vyriešiť dá. A mnohé európske vlády rozmýšľajú o núdzovom pláne, aby investovali do týchto krajín, avšak investovali inteligentne, aby im dali prácu a vzdelanie, tieto dve veci. Ide o krajiny, odkiaľ pochádzajú títo ľudia.

Pretože - bez urážky, ale je to pravda - v kolektívnom podvedomí je nepekný slogan: „Z Afriky treba vyťažiť“. Toto je v podvedomí: sú to Afričania, je to tak vždy. Je to zem otrokov. A toto sa musí zmeniť, aj prostredníctvom týchto plánov investovania, vzdelávania, pomoci k rastu, pretože ľud Afriky má mnoho kultúrnych bohatstiev. A má tiež veľkú inteligenciu – deti sú veľmi bystré a prostredníctvom dobrého vzdelania sa môžu dostať oveľa ďalej.“

Podpora stanoviska biskupov k imigračnej politike vlády USA

K otázke novej imigračnej politiky v USA, ku ktorej sa kriticky vyjadrila miestna biskupská konferencia, sa pápež František vyjadril stručne:

„Pokiaľ ide konkrétne o USA, stojím za tým, čo hovoria biskupi tejto krajiny. Podporujem ich.“

Ďalšou otázkou, na ktorú odpovedal Svätý Otec, sa týkala postoja Katolíckej cirkvi v otázke prípustnosti použitia násilia, čiže konceptu tzv. „spravodlivej vojny“ v súvislosti s tým, že viaceré z členov Svetovej rady cirkví sa označujú za tzv. „cirkvi pokoja“, odmietajúc akékoľvek použitie násilia.

Svätý Otec svoju odpoveď rozvinul do väčšej šírky, pričom u dal do súvislosti so krízou chápania ľudských práv, evidovanou v poslednej dobe. Na úvod citoval slová jedného z pastorov pri obede v Ekumenickom inštitúte Bossey, že „azda prvým ľudským právom je právo na nádej.“ Pápež František ďalej uviedol:

Prežívame krízu relativizácie ľudských práv

„Kríza ľudských práv je jasne viditeľná. Trochu sa hovorí o ľudských právach, avšak mnohé skupiny a niektoré krajiny si od toho držia odstup. Áno, ľudské práva, no niet tu tej sily, toho entuziazmu, toho presvedčenia – nehovorím spred 70 rokov, ale spred 20 rokov. A toto je vážne, pretože musíme vidieť príčiny, z akých príčin sme dospeli k tomu, že dnes sú ľudské práva relatívne. Aj právo na mier je relatívne. Je to kríza ľudských práv. Myslím, že nad týmto musíme hĺbkovo premýšľať, nepochybne.

Ďalej, „Cirkvi pokoja“ – verím, že všetky cirkvi, ktoré majú tohto ducha pokoja, by sa mali stretávať a spoločne pracovať, ako sme to hovorili v dnešných príhovoroch – ako ja, tak aj ostatné osoby, ktoré hovorili, a aj pri obede sa o tom hovorilo. Jednota pre mier – dnes je mier požiadavkou, pretože riskujeme vojnu, o ktorej niekto povedal, že ak by sa nastala Tretia svetová vojna, vieme, s akými zbraňami by sa bojovalo. Ak by však bola aj Štvrtá svetová, bojovať sa bude s palicami, pretože ľudstvo bude zničené. Nasadenie za mier je seriózne, ale keď pomyslíme na to, koľko peňazí sa míňa na vyzbrojovanie...“

Náboženstvá pokoja a skupiny vyhľadávajúce vojny

„Preto, náboženstvá pokoja... avšak je to príkaz od Boha! Pokoj, bratstvo, jednotné ľudstvo. A konflikty netreba riešiť spôsobom Kaina, ale riešiť ich vyjednávaním, dialógom, mediáciou. Tak napríklad, sme v kríze mediácie! Mediácia, táto veľmi bohatá právna rola, je dnes tiež v kríze. Kríza nádeje, kríza ľudských práv, kríza mediácií, kríza mieru.

A keď hovoríte, že existujú náboženstvá pokoja, kladiem si otázku: „Existujú náboženstvá vojny?“ Ťažko je tomu porozumieť. No istotne sú niektoré skupiny, a povedal by som, že v  takmer každom náboženstve, malé skupiny, zjednodušene poviem „fundamentalistické“, ktorí vyhľadávajú vojny. Aj my katolíci máme nejaké, čo vždy hľadajú ničenie. A je veľmi dôležité mať to na očiach.“

Ekumenizmus sa vylučuje s prozelytským získavaním prívržencov

„Pri obede sme vyslovili jednu peknú vec, ktorú nechám pre vás, aby ste nad ňou mohli premýšľať a dobre ju zvážiť: v tomto ekumenickom hnutí musíme odstrániť zo slovníka jedno slovo: prozelytizmus. Je to jasné? Nemôže byť ekumenizmus zároveň s prozelytizmom, treba si vybrať. Buď máš ducha ekumenizmu, alebo si prozelytista.“

Na záver stretnutia s novinármi Svätý Otec verejne poďakoval prítomnému Mons. Angelovi Becciu, substitútovi Štátneho sekretariátu, ktorý ho pravidelne sprevádzal na doterajších apoštolských cestách. Ženeva bola poslednou z jeho ciest po boku pápeža Františka, keďže od konca júna prevezme nový úrad ako prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

22 júna 2018, 20:32