Cerca

Vatican News
2018.06.21-Pranzo-con-leadership-WCC-Ecumenical-Institute-Bossey Pápež František počas návštevy Ekumenického inštitútu Bossey 

Pápež František na pôde Ekumenického inštitútu Bossey

Pri návšteve Ženevy sa Svätý Otec František po ekumenickej modlitbe v sídle Svetovej rady cirkví presunul do Ekumenického inštitútu Bossey. Okrem spoločného obeda s deväťčlenným vedením Svetovej rady cirkví sa pápež stretol aj so skupinou študentov inštitútu.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Svätého Otca pri obede s predstaviteľmi Svetovej rady cirkví na pôde Ekumenického inštitútu Bossey sprevádzal predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch. Inštitút, ktorý je medzinárodným centrom Svetovej rady cirkví pre stretnutie, dialóg a formáciu, sídli v zámku Bossey z 18. storočia, vzdialenom od Ženevy 25 km.

Súčasťou komplexu budov v Bossey  je aj stredoveká veža z pôvodného kláštora, v ktorej sa momentálne nachádza kaplnka inštitútu. Práve táto veža je hlavným motívom pamätnej medaily, ktorú pápež František venoval inštitútu ako dar. V spomenutej kaplnke sa Svätý Otec krátko stretol s približne 30 študentmi inštitútu, pochádzajúcich z

 rozličných kresťanských vierovyznaní.

Inštitút založený v roku 1946 združuje ľudí rozličných cirkví, kultúr a prostredí s cieľom spoločného ekumenického vzdelávania, akademických štúdií a vzájomného kultúrneho obohatenia. Študenti a bádatelia z celého sveta sem prichádzajú na obdobie špecializácie v teológii ekumenizmu, misiológii a sociálnej etike. Pedagogický zbor tvoria učitelia rozličných kresťanských vyznaní a teologických formácií.

Okrem akademického výskumu tu štúdium zahŕňa aj medzikultúrne vzdelávanie prostredníctvom komunitného života, duchovné aktivity, konfrontáciu a stretnutie s ďalšími náboženskými komunitami, ako aj  praktickú formáciu v oblasti tzv. eko-teológie a  udržateľného rozvoja. Akademické diplomy Inštitútu Bossey sú uznané Ženevskou univerzitou.

Pripomeňme, že vďaka spolupráci inštitútu Bossey s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov jeho študentov každoročne prijíma na osobitnej audiencii pápež František, a to v januári na záver Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Prvý katolík na poste dekana Ekumenického inštitútu Bossey

Zaujímavosťou je, že nedávno zvoleným dekanom Ekumenického inštitútu Bossey je po prvý krát katolícky kňaz – Lawrence Iwuamadi pochádzajúci z Nigérie. Ako docent biblickej hermeneutiky tu pôsobí od roku 2012. O svojej prítomnosti na inštitúte povedal:

„V Bossey študenti nezískavajú len akademickú skúsenosť, ale je tu aj každodenné zdieľanie konfesionálnych a kultúrnych rozdielov, ktoré kresťanom pomáha čoraz lepšie sa poznávať. Pre mnohých študentov prítomnosť katolíckeho profesora predstavuje prvý priamy kontakt s Katolíckou cirkvou a preto je jeho prítomnosť z ekumenického hľadiska kľúčovou.“  

Pápež František a jeho vplyv na Ekumenický inštitút Bossey

Podľa slov dekana Iwuamadiho, už od začiatku pontifikátu pápeža Františka bolo badať rastúci záujem Inštitútu Bossey o spoluprácu s vatikánskymi dikastériami, osobitne s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov. „Vplyv pápeža Františka na Ekumenický inštitút Bossey je veľký“, uviedol dekan inštitútu, pričom dodal:

„Encyklika Laudato si´ je privilegovaným zdrojom k reflexii Svetovej rady cirkví o ochrane stvorenstva, rovnako ako aj koncept „ekumenizmu krvi“ a podpory a ochrany prenasledovaných kresťanov vo svete. Vytvorila sa klíma vzájomnej úcty a zdieľania – aj moje menovanie za dekana Ekumenického inštitútu Bossey, ako prvého katolíka, môžeme dať do súvislosti s touto novou klímou, za ktorú vďačíme ekumenickému štýlu pápeža Františka .“

21 júna 2018, 15:37