Cerca

Vatican News
2018.06.16-Suore-Teatine-Immacolata-Concezione Pápež František pri audiencii s rehoľnými sestrami teatínkami  (Vatican Media)

Pápež sestrám teatínkam: Odpovedať na hlad a smäd ľudí po Bohu

Nechať sa viesť Duchom Svätým a tak kreatívne odpovedať na volanie mnohých ľudí hladných a smädných po Bohu – k tomuto dnes pápež František pozval rehoľné sestry Teatínky od Nepoškvrneného počatia, ktoré prijal na osobitnej audiencii.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Zakladateľkou spomínaného rádu je ctihodná sestra Uršuľa Benincasa, talianska mystička, ktorá žila na prelome 16. a 17. storočia (1547-1618). Svätý Otec vyzdvihol kontemplatívny rozmer jej duchovnosti:  

„Po celý svoj život sa snažila plne sa pripodobniť ukrižovanému Kristovi, a to aj vďaka mystickým skúsenostiam. Bola zamilovaná do Eucharistie a z tejto sviatosti urobila centrum svojho života. Bola zakorenená v Kristovi a priťahovaná svetlom Nepoškvrneného počatia a zanechala vám charizmu, ktorá je neoddeliteľne kristocentrická a mariánska; jej testamentom je žiť „podľa jediného pravidla – lásky“.

Mnohí dnes nevedomky čakajú na stretnutie s Ježišom

Pápež František sestry teatínky ďalej povzbudil k vydávaniu svedectva pre dnešnú dobu:

„Dnešný svet potrebuje svedkov transcendentnosti, osoby, ktoré sú soľou zeme a svetlom sveta (porov. Mt 5,13-14), ktoré sú kvasom v ceste (porov. Mt 13,33).“

„Spoločne s osobami žijúcimi v podmienkach materiálnej chudoby, existuje mnoho ľudí, ktorí stratili zmysel života, zatvrdnuté srdcia, prahnúce po dobrom chlebe a živej vode, ktoré aj bez toho, aby si to uvedomovali, čakajú na stretnutie s Ježišom. (...) A aj vám, rovnako ako učeníkom, Ježiš dnes hovorí: dajte sa im napiť a najesť (porov. Mt 6,37). Ak budete otvorené na pôsobenie Ducha Svätého, bude vás viesť, aby ste kreatívne odpovedali na volanie chudobných a mnohých osôb hladných a smädných po Bohu.“

Svedectvo lásky vo vnútri rehoľnej komunity i smerom von

Rehoľníčky prítomné najmä v Amerike, Afrike a Európe povzbudil Svätý Otec aj k vydávaniu svedectva dobrého komunitného života, ktorý sa tak stáva „svätou púťou“, ako sa uvádza v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium (87), pričom povedal:

„Nech vo vašich srdciach stále zaznieva testament vašej zakladateľky: „Milujte sa navzájom. Vzájomne sa rešpektujte. Nech každá hľadá dobro tej druhej.“ Takto uplatníte prikázanie lásky tam, kde žijete a pracujete: v školách, farnostiach, v domovoch pre starších, na každom mieste, kam prostredníctvom života a slova prinášate Kristovo Evanjelium.“

16 júna 2018, 15:42