Hľadaj

Vatican News
Pápež František pozdravuje účastníkov osobitnej audiencii v aule Pavla VI. Pápež František pozdravuje účastníkov osobitnej audiencii v aule Pavla VI. 

Pápež prijal členov Talianskej únie pre boj proti svalovej dystrofii

Pápež František sa po prvýkrát stretol s členmi Talianskej únie pre boj proti svalovej dystrofii, ktorým poďakoval za ich svedectvo a pomoc poskytovanú osobám trpiacim touto chorobou.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Svätý Otec dnes napoludnie prijal na osobitnej audiencii v aule Pavla VI. okolo 1500 členov Talianskej únie pre boj proti svalovej dystrofii. Táto organizácia už takmer 60 rokov plní prostredníctvom svojich sekcií dôležitú sociálnu a lekársko-rehabilitačnú funkciu, poskytujúc služby ako doprava, poradenstvo v sociálnej oblasti, rôzne spoločenské aktivity (športové, manuálne, pomáhajúce samostatnosti atď.), školenia a osvetové aktivity, návštevy špecialistov, pomoc pri domácej rehabilitácii alebo v zariadení.

Pápež František vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť starostlivosti, ktorú členovia a dobrovoľníci tohto združenia poskytujú chorým:

„Vaša prítomnosť po boku týchto osôb garantuje priateľskú pomoc, ponúkajúc im cennú službu v zdravotnej a sociálnej oblasti. Okrem konkrétnej pomoci pri prekonávaní prekážok každodenného života, ako je cestovanie, fyzioterapeutické cvičenie, pomoc v domácnosti, je dôležitá aj ľudská blízkosť, bratský rozhovor, jemnosť, s ktorou sa venujete klientom vašich zariadení. Fyzická rehabilitácia môže a má byť sprevádzaná duchovnou rehabilitáciou, uskutočňovanou hlavne prejavmi blízkosti, bojujúc tak nielen proti fyzickej bolesti, ale tiež proti duchovnému utrpeniu, opustenosti, či izolovanosti.“

Svätý Otec povzbudil prítomných, aby aj naďalej pokračovali vo svojej neoceniteľnej a nezištnej službe chorým:

„Posmeľujem vás pokračovať na tejto ceste, stávajúc sa čoraz viac svedkami solidarity a evanjeliovej lásky. Vaša vzácna činnosť je naozaj osobitným faktorom humanizácie. Vďaka rôznym formám služieb, ktoré vaša spoločnosť podporuje a uskutočňuje, činí spoločnosť pozornejšou voči dôstojnosti človeka a voči jeho mnohorakým očakávaniam.“

Človek sa plne realizuje práve vtedy, ak miluje a daruje sa iným

V ďalšej časti príhovoru pápež František poukázal aj na skutočnosť, že človek sa plne realizuje práve vtedy, ak miluje a daruje sa iným, a tak nasleduje príklad Ježiša Krista. Práve konanie dobra je „najvýrečnejšou formou evanjeliového svedectva, pretože odpovedajúc na konkrétne potreby, zjavuje ľuďom lásku Boha, starostlivého a otcovského voči všetkým“. Svätý Otec poukázal aj na možnosť zapojiť do tejto služby mladých a tak im pomôcť dozrievať v živote:

„Drahí bratia a sestry, pomoc, ktorú ponúkame, je dôležitá, ale ešte dôležitejší je postoj srdca, s ktorým ju ponúkame. Vy ste pozvaní byť „telocvičňou“ života hlavne pre mladých, spolupodieľajúc sa na ich výchove ku kultúre solidárnosti a prijatia, otvorenej voči potrebám tých najzraniteľnejších osôb. A toto sa deje cez veľkú školu utrpenia, prostredníctvom chorých a trpiacich, ktorú žiadna iná škola nemôže dať. Ten, kto trpí, lepšie chápe hodnotu Božieho daru života, ktorý je potrebné podporovať, chrániť a brániť od počatia až po prirodzenú smrť.“

Na záver svojho príhovoru pápež František všetkým členom a dobrovoľníkom poďakoval a udelil im svoje apoštolské požehnanie.

02 júna 2018, 16:07