Hľadaj

Vatican News
Pápež František sa stretol s členmi Združenia diel na podporu východných cirkví (ROACO) Pápež František sa stretol s členmi Združenia diel na podporu východných cirkví (ROACO)  (Vatican Media)

Pápež prijal ROACO: Udržte svedectvo kresťanov Blízkeho východu

Za úsilie čeliť dramatickému úbytku kresťanov na Blízkom východe poďakoval dnes pápež František členom Združenia diel na podporu východných cirkví (ROACO). Pri ich audiencii Svätý Otec vyzval k dôslednému svedectvu evanjeliovej chudoby zo strany cirkevných predstaviteľov.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Pápež František sa prihovoril približne stovke delegátov, ktorí sa zišli v Ríme na 91. plenárnom zasadnutí organizácie, fungujúcej už 50 rokov. Pripravený príhovor im odovzdal a spontánne im hovoril o naliehavosti zápasu za zachovanie duchovného a kultúrneho bohatstva kresťanskej prítomnosti v krajinách trpiacich vojnou.

Spolu s pripomenutím dramatických osudov kresťanov prinútených emigrovať Svätý Otec dôrazne upozornil, že okrem veľkého hriechu vojny, ktorá má svojich zodpovedných, je hriechom aj to, ak niektorá rehoľná kongregácia či jednotlivý kňaz alebo biskup nežije dôsledne svoj záväzok chudoby a nedelí sa s chudobnými s tým, čo vlastní.

Svätý Otec v odovzdanom texte pozýva prítomných, aby si s vďačnosťou pripomenuli všetko dobro, ktoré aj vďaka štedrým darcom táto charitatívna organizácia počas 50 rokov svojej činnosti mohla vykonať. Vďaka prijatým darom ROACO aj naďalej podporuje vydávanie svedectva východných kresťanov aj na tých územiach, kde to vôbec nie je ľahké:

„Je to svedectvo ťažko skúšané, často cez bolesť a prenasledovanie, najskôr totalitnými režimami vo Východnej Európe a potom, novšie, formami fundamentalizmu a fanatizmu odvolávajúceho sa na náboženstvo a konfliktmi, ktoré ako sa zdá, nechcú utíchnuť zvlášť na Blízkom východe.“

Vychádzajúc zo slov apoštola Petra, prednesených v deň Turíc (Sk 2,17), Svätý Otec poukázal na úlohu východných cirkví:

„Východné cirkvi, ktoré sú živými svedkami apoštolských počiatkov, sú pozvané zvláštnym spôsobom chrániť a šíriť plamienok turíčneho ohňa. Sú pozvané každý deň znova objaviť vlastnú prorockú existenciu na každom mieste, kde sú pútnikmi, počnúc od Jeruzalema, Svätého mesta, ktorého identita a osobitné poslanie musí byť zachované aj napriek rôznym napätiam a politickým debatám. Prítomnosť kresťanov, aj keď malého stáda, čerpá z Ducha Svätého silu k vydávaniu svedectva, dnes dôležitejšieho ako kedykoľvek predtým.“

Práve veľká časť východných kresťanov je kvôli nepokojom prinútená opustiť svoje domovy a utekať do Európy. Ako pripomenul pápež František, aj tu vďaka pomoci združenia ROACO vydávajú svedectvo viery:

„Synovia a dcéry východných katolíckych cirkví môžu zachovávať svoje prorocké poslanie, ohlasovať Ježišovo evanjelium, aj v často viac sekularizovaných podmienkach nášho Západu, kam prichádzajú ako utečenci alebo migranti. Môžu nájsť prijatie tak na praktickej úrovni, ako aj v oblasti cirkevného života, zachovávajúc a rozvíjajú dedičstvo svojich vlastných tradícií. Aj vďaka vašej pomoci sú schopní svedčiť našim srdciam, často otupeným, že ešte stojí zato žiť a trpieť pre Evanjelium, napriek tomu, že sú menšinou alebo dokonca sú prenasledovaní, pretože Evanjelium je radosť a život mužov a žien každej doby.“

V závere svojho príhovoru Svätý Otec vyjadril svoju vďačnosť a lásku k východným katolíckym cirkvám:

„Dovoľte mi posledné slová vďaky a povzbudenia. Vďaka aktivitám ROACO, pomocou pohľadov a gest lásky, ktorými podporujú život východných cirkví, nástupca sv. Petra môže pokračovať aj vo svojom poslaní hľadať možne cesty k viditeľnej jednote všetkých kresťanov. Zatiaľ čo je tu snaha o podanie ruky najvzdialenejším bratom, s pokorou a úprimným srdcom, synovia nie sú menej milovaní a nie sú zabudnutí, ale aj s vašou pomocou sú vždy vypočutí a pomáha sa im kráčať ako Cirkvi Zmŕtvychvstalého, cez výzvy a duchovné a hmotné utrpenie na Blízkom východe i vo Východnej Európe.“

Plenárne zasadnutie ROACO prebiehalo od utorka 19. júna v Generálnom dome Spoločnosti Ježišovej neďaleko Vatikánu.

22 júna 2018, 17:00