Cerca

Vatican News
Svätý Otec počas návštev vo farnostiach zvykne aj vysluhovať sviatosť zmierenia Svätý Otec počas návštev vo farnostiach zvykne aj vysluhovať sviatosť zmierenia  (Ossevatore Romano)

Pápež František: Pánovi stačí náznak ľútosti

O predpokladoch dobrej spovede píše pápež František v úvode ku knihe „Kto sa modlí, ten sa zachráni“. Giacomo Tantardini (1946-2012) v nej prináša najjednoduchšie modlitby kresťanskej tradície.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Taliansky mesačník „30 giorni“ (30 dní), ktorý založil významný taliansky novinár Giullio Andreotti, zverejnil už šieste vydanie tejto útlej knižky, tento raz s predhovorom Svätého Otca Františka.

Ako uvádza pápež František, „táto útla kniha“ sa zrodila vďaka intuícii talianskeho kňaza Giacoma Tantardiniho, ako odpoveď na „žiadosť mladých, ktorí konvertovali na kresťanstvo“. Okrem modlitieb je v publikácii „zhrnuté aj všetko to, čo pomáha dobre sa vyspovedať“. Vzhľadom na to Svätý Otec cituje vetu, ktorú spomínaný kňaz „v poslednej etape svojho života často opakoval: «Kto sa dobre spovedá, bude svätým»“. Vychádzajúc z tohto odporúčania, samotný pápež František v úvode napísal vademecum pre kajúcnika, ktorý sa pripravuje k prijatiu sviatosti.

Pápež František ďalej vysvetľuje, že „východiskovým bodom je spytovanie svedomia a úprimná bolesť za spôsobené zlo“. Nasleduje konkrétne a jasné „vyjadrenie jednotlivých hriechov, a to bez ostýchania sa za vlastnú hanbu.“. Napokon, ako učí Evanjelium, „Pánovi stačí náznak ľútosti. Božie milosrdenstvo trpezlivo očakáva návrat márnotratného syna, ba ho anticipuje, predchádza, dotýkajúc sa najprv jeho srdca, a tak v ňom prebúdza túžbu po tom, aby mohol byť znovu objatý jeho nekonečnou nehou a mohol tak znovu začať kráčať.“

Preto, ako uvádza Svätý Otec, „v spovednici musíme byť konkrétni vo vyznávaní hriechov, a to bez okolkov“ – „neskôr uvidíme, že je to sám Pán, ktorý nám „uzavrie ústa“, akoby nám povedal: to stačí. Jemu stačí vidieť náznak bolesti, nechce trápiť tvoju dušu, chce ju objať. Praje si tvoju radosť“. Pretože „Ježiš nás prišiel zachrániť takých, akí sme, biednych hriešnikov, ktorí túžia byť hľadaní, nájdení, chytení za ruku a privedení k nemu“, uzatvára pápež František svoj predhovor ku knihe Giacoma Tantardiniho: „Kto sa modlí, ten sa zachráni“.

06 júna 2018, 15:38