Hľadaj

Vatican News
Obed pápeža Františka s chudobnými v Aule Pavla VI. (19. novembra 2017) Obed pápeža Františka s chudobnými v Aule Pavla VI. (19. novembra 2017)  (@L'Osservatore Romano)

Vyšlo Posolstvo pápeža Františka na Svetový deň chudobných

Posolstvo pápeža Františka na Svetový deň chudobných pod titulom „Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“ dnes predstavili vo Vatikáne. Ako deň slávenia stanovil Svätý Otec 33. nedeľu cez rok, tento rok to bude 18. novembra.

Text posolstva Svätého Otca na 2. svetový deň chudobných predstavil v tlačovom stredisku Svätej stolice predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu Mons. Rino Fisichella. Tohtoročné posolstvo vychádza zo Žalmu 34, konkrétne z jeho 7. verša „Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“.

Pápež František text podpísal symbolicky 13. júna, v deň spomienky na sv. Antona Paduánskeho, patróna chudobných. Upriamuje v ňom pozornosť na tri slovesá: „volať“, „odpovedať“ a „oslobodiť“. Mons. Fisichella vysvetľuje:

Pápež František sa predovšetkým pýta: «Prečo toto volanie, ktoré vystupuje k Bohu, nedokáže zasiahnuť náš sluch a necháva nás indiferentných a chladných?» (č. 2) Pápež odpovedá v pozitívnom zmysle, zdôrazňujúc že «potrebujeme ticho pre počúvanie, aby sme rozpoznali ich hlas. Ak priveľa hovoríme my sami, nedokážeme počúvať ich.

Často mám obavu, že mnohé iniciatívy, aj keď záslužné a potrebné, sú viac nasmerované na to, aby sa páčili nám samým než aby zachytili volanie chudobných. V takomto prípade naša reakcia vo chvíli, keď chudobní dajú zaznieť svoje volanie nie je koherentná, nie je schopná naladiť sa na ich situáciu.

Sme tak veľmi v pasci akejsi kultúry, ktorá núti obzerať sa v zrkadle a nadmerne sa starať o seba, že sa domnievame, že nejaký skutok altruizmu môže stačiť na to, aby sme sa cítili spokojní bez toho, že by sme sa priamo zaangažovali.»“ (č. 2).

Posolstvo Svätého Otca sa venuje aj otázke nad postojom, aký by mali zaujať kresťania voči chudobným. Mons. Fisichella ho špecifikuje takto:

„Žiada predovšetkým od kresťanov, aby pochopili, «nakoľko je rozdielny náš spôsob života od toho svetského, ktorý oslavuje, nasleduje a napodobňuje tých, ktorí majú moc a bohatstvo, zatiaľ čo vylučuje chudobných a  pokladá ich za odpad a za hanbu» (č. 8).

Naopak, nasledovníci Krista «sú pozvaní preukazovať im úctu, dať im prednosť, s presvedčením, že oni sú reálnou prítomnosťou Krista medzi nami a v nás» (č. 7). Toto je skutočné dielo oslobodenia, pretože pomáha vytvárať nevyhnutné podmienky pre rešpektovanie ľudskej hodnoty tých najslabších.“

Pápež František túži týmto posolstvom upozorniť na rôzne rozmery chudoby, dodáva arcibiskup Fisichella s vysvetlením:

„Aby sa nezabudlo, že sociálna chudoba na ktorú chce tento Svetový deň chudobných upriamiť pozornosť je len jednou z mnohých foriem chudoby, ktorou trpí moderný človek.“

Svetový deň chudobných Svätý Otec ustanovil na záver Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva a za deň jeho slávenia určil 33. nedeľu v období cez rok. Pri tlačovej konferencii predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu prezradil aj niekoľko informácií o pripravovanom programe tohtoročného slávenia 18. novembra v Ríme.

V 33. nedeľu sa Svätý Otec podobne ako aj minulého roku stretne dopoludnia s chudobnými v sprievode dobrovoľníkov a zástupcov farností pri slávení svätej omše v Bazilike sv. Petra, po ktorej prestrú obed v Aule Pavla VI. pre asi tritisíc ľudí. O zvyšok sa postarajú farnosti, pápežské kolégiá, rehoľné domy, charita a ďalšie organizácie po celom Ríme. V týždni od 12. novembra budú v susedstve Svätopeterského námestia k dispozícii pre núdznych stánky s odbornou lekárskou pomocou, rovnako ako minulého roku.

Dobrovoľníci, členovia charitatívnych organizácií a všetci tí, ktorí sa venujú ľuďom žijúcim v ťažkých podmienkach sa stretnú na spoločnej modlitbe v Bazilike sv. Vavrinca v predvečer Dňa chudobných.

-ab-

14 júna 2018, 15:36