Cerca

Vatican News
Pápež František sa v Puerto Maldonado stretol aj s pôvodným obyvateľstvom Amazónie Pápež František sa v Puerto Maldonado stretol aj s pôvodným obyvateľstvom Amazónie (Apoštolská návšteva v Peru 19.01.2018)   (Vatican Media)

Svätý Otec vyzval Pápežské misijné diela k obnove od základov

K hlbokej obnove Pápežských misijných diel dnes pozval pápež František delegátov prítomných na valnom zhromaždení tejto inštitúcie. Prijal ich na audiencii v závere ich stretnutia, ktoré sa začalo v Ríme 28. mája.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Delegátov Pápežských misijných diel na čele s ich novým predsedom Mons. Gianpietrom Dal Tosom privítal Svätý Otec v Klementínskej sále. Svoj príhovor zameral na prípravu mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý sa bude konať v októbri 2019. Obdobie jeho prípravy označil ako výnimočnú príležitosť k obnoveniu misionárskeho nasadenia celej Cirkvi a zároveň aj príležitosť na hĺbkovú  obnovu Pápežských misijných diel:

Kreatívna obnova Pápežských misijných diel od základov

„Je to vhodná príležitosť k obnove našich Pápežských misijných diel. Veci sa vždy musia obnovovať - obnovovať srdcia, obnovovať diela, obnovovať organizácie -, pretože inak skončíme všetci v múzeu. Musíme sa obnovovať, aby sme neskončili v múzeu. Dobre poznáte moju obavu z nebezpečenstva, že sa vaša činnosť obmedzí len na finančný rozmer materiálnej pomoci - to je skutočná obava - zmeniac sa na agentúru ako mnohé ďalšie, možno aj inšpirované kresťanstvom. Určite nie o toto išlo zakladateľom pápežských diel a pápežovi Piovi XI. Preto som nanovo predložil intuíciu pápeža Benedikta XV. obsiahnutú v jeho apoštolskom liste Maximum illud, to znamená nutnosť opätovne evanjeliovo zadefinovať misiu Cirkvi vo svete ako niečo, čo je aktuálne a nevyhnutné k obnove misionárskeho povedomia celej súčasnej Cirkvi.“

„Ak obnova bude autentická, kreatívna a účinná, reforma vašich diel bude znamenať obnovu od základov (refundáciu), znovuzadefinovanie (rekvalifikovanie) podľa požiadaviek evanjelia. Nejde jednoducho o znovu premyslenie motívov, aby ste lepšie robili to, čo už robíte. Misionárska konverzia štruktúr Cirkvi (por. Evangelii gaudium, 27) si žiada osobnú svätosť a duchovnú kreatívnosť. Teda nie len obnoviť staré, ale dovoliť, aby Duch Svätý tvoril nové.“

Pokrstení a vyslaní: Kristova cirkev v misii vo svete

V ďalšej časti príhovoru sa pápež František venoval téme mimoriadneho misijného mesiaca a úlohy, ku ktorej je pozvaný každý pokrstený:

„«Pokrstení a vyslaní: Kristova cirkev v misii vo svete». Toto je téma, ktorú sme vybrali pre mimoriadny misijný mesiac v októbri 2019. Ona zdôrazňuje, že vyslanie do misie je povolanie obsiahnuté v krste a patrí všetkým pokrsteným. Takto je misia vyslaním pre spásu, ktorá prináša obrátenie vyslanca i adresáta: náš život je - v Kristovi - jednou opravdivou misou! My sami sme misiou, pretože sme komunikovanou láskou Boha, sme svätosťou Boha stvorenou na jeho obraz. Misia je teda posvätenie naše a celého sveta, od stvorenia (por. Ef 1,3-6).

Svätý Otec povzbudil delegátov prítomných na valnom zhromaždení Pápežských misijných diel ku skutočnej obnove tejto inštitúcie:

„Žiadam vás, aby ste s pravou kreativitou obnovili charakter a činnosť Pápežských misijných diel, aby sa tak vložili do služby misií, že centrom nášho snaženia bude svätosť života misionárskych učeníkov. Aby sme totiž mohli spolupracovať na spáse sveta, musíme ho milovať (por. Jn 3,16) a byť ochotní dať život v službe Kristovi, jedinému Spasiteľovi sveta.“

Synoda o Amazónii

Na záver pápež František upozornil aj na skutočnosť, že počas mimoriadneho misionárskeho mesiaca sa bude konať aj Synoda o Amazónii. V tejto súvislosti poprosil všetkých o modlitbu:

„Modlime sa, aby Synoda o Amazónii pomohla znovu zadefinovať podľa evanjelia aj misie v tejto časti sveta, ktorá je ťažko skúšaná, nespravodlivo využívaná a potrebuje spásu Ježiša Krista.“

01 júna 2018, 16:02