Cerca

Vatican News
VATICAN-POPE-MASS Svätý Otec s novými metropolitmi, ktorým odovzdal páliá  (AFP or licensors)

Pápež František odovzdal páliá 29 novým metropolitom

Na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla v piatok 29. júna predsedal pápež František eucharistickému sláveniu na Námestí sv. Petra spolu s kardinálskym zborom, rozšíreným o 14 nových členov pri včerajšom konzistóriu. Pri slávnosti Svätý Otec odovzdal páliá 29 novým arcibiskupom metropolitom, menovaným v priebehu posledného roka.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Medzi novými metropolitmi sú piati Argentínčania, štyria Taliani, traja Mexičania, po dvoch z Indie, Kolumbie a Venezuely a po jednom z Poľska, Francúzska, Japonska, Filipín, Ghany, Tanzánie, Zambie, Burundi, Brazílie, Haiti a Trinidadu a Tobaga. V úvode slávenia, ktoré sa začalo o 9.30, predniesli slávnostnú prísahu s formulou:

„Budem vždy verný a poslušný blaženému apoštolovi Petrovi, Svätej apoštolskej Cirkvi Ríma a tebe, Najvyššiemu Pontifikovi a tvojim zákonitým nástupcom. Tak mi všemohúci Boh pomáhaj.“

Páliá, ktoré najprv pápež František požehnal, boli podľa tradície uložené pri hrobe sv. Petra pod hlavným oltárom baziliky. Insígnie utkané z vlny baránkov so znakmi kríža noví metropoliti prevzali z rúk pápeža v závere slávnosti zabalené v balíčkoch. Slávnostne ich prijmú na svoje plecia až po návrate do svojich diecéz pri slávení v kruhu svojho diecézneho spoločenstva, z rúk apoštolského nuncia prípadne iného pápežského reprezentanta v danej krajine.

Pri slávnosti boli aj tento rok prítomní zástupcovia Ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu, reprezentujúci patriarchu Bartolomeja I. V trojčlennej delegácii vedenej arcibiskupom Jobom z Telmissosu boli biskup Theodoretos z Nazianzu a patriarchálny diakon Alexander Koutsis.

homílii Svätý Otec v duchu evanjeliového čítania z Matúša (16,13-19) hovoril o Petrovom vyznaní pred Ježišom: „Ty si Mesiáš“, ako aj o jeho následnom podľahnutí pokušeniu, keď Ježiša začal odrádzať od jeho cesty vedúcej na kríž.

„Nezriedka cítime pokušenie byť kresťanmi udržiavajúc si opatrnú vzdialenosť od Kristových rán,“ upozornil pápež. V tejto súvislosti pripomenul radu sv. Ignáca z Loyoly mať na pozore pred falošnými našepkávaniami zlého ducha hľadať slávu mimo kríža.

„Kristova sláva a jeho kríž idú pospolu a nesmú sa oddeľovať“, zdôraznil Svätý Otec: „Ježiš tým, že neoddeľuje slávu od kríža, chce svojich učeníkov, svoju Cirkev, vykúpiť z prázdnych triumfalizmov: prázdnych na lásku, prázdnych na službu, prázdnych na spolucítenie, prázdnych na ľud.“

Svoju homíliu uzavrel Svätý Otec povzbudením byť vyznávačmi Ježiša Krista, ktorý je Pán, a to vo vedomí, že „Cirkev nežiari svojím vlastným svetlom, ale Kristovým“.

Na svätej omši sa podľa oficiálneho odhadu Vatikánskeho žandárstva zúčastnilo okolo 30 tisíc veriacich. Pútnikom a návštevníkom Večného mesta sa Svätý Otec opäť prihovoril pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána, keď im udelil požehnanie z okna Apoštolského paláca.

Pri príležitosti sviatku patrónov mesta Ríma aj tento rok vytvorili umelci na dlažbe Via della Conciliazione obrazce z lupeňov kvetov v rámci tradície nazývanej „Infiorata Romana“. Večer o 21. hodine budú mať obyvatelia a návštevníci Ríma príležitosť pozrieť si umelecký ohňostroj na námestí Piazza del Popolo.

29 júna 2018, 12:45