Cerca

Vatican News
Svätý Otec počas stretnutia s predstaviteľmi Nemeckej luteránskej cirkvi Svätý Otec počas stretnutia s predstaviteľmi Nemeckej luteránskej cirkvi 

Pápež prijal delegáciu luteránov z Nemecka

Pápež František včera vo Vatikáne prijal na osobitnej audiencii zástupcov Nemeckej luteránskej cirkvi pod vedením biskupa Ulricha.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Svätý Otec sa po viac ako roku a pol opäť stretol s Nemeckým národným výborom Svetovej luteránskej federácie a Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi z Nemecka. Vo svojom príhovore si zaspomínal na ich spoločné stretnutie v roku 2016 v Lunde pri príležitosti 500. výročia reformácie:

„Vďaka pôsobeniu Ducha Svätého, vďaka bratským stretnutia a činom poznačeným viac logikou Evanjelia než ľudskými stratégiami, a taktiež prostredníctvom oficiálneho luteránsko-katolíckeho dialógu, sa podarilo prekonať staré predsudky na oboch stranách.“

Pápež František povzbudil všetkých prítomných k napredovaniu po tejto nastúpenej ceste vzájomného pochopenia. Vyzdvihol potrebu modlitby k Duchu Svätému a spomenul aj takzvaný ekumenizmus krvi:

„Nezabudnime vychádzať z modlitby, pretože nie ľudské projekty ukazujú cestu, ale Duch Svätý. Len on otvára cesty a ukazuje potrebné kroky. Duch lásky nemôže ináč, než posúvať nás na ceste lásky. Ako kresťania, katolíci a luteráni, sme predovšetkým povolaní «zo srdca sa navzájom vrúcne» milovať, lebo sme sa «znovuzrodili prostredníctvom Božieho slova, živého a večného» (por. 1 Pt 1,22-23). Avšak sme tiež povolaní spoločne zmierňovať utrpenie chudobných a prenasledovaných. Utrpenie mnohých bratov utláčaných kvôli viere v Ježiša je tiež naliehavým pozvaním na dosiahnutie čoraz konkrétnejšej a viditeľnejšej jednoty medzi nami.“

Svätý Otec uviedol, že charakteristikou ekumenického dialógu je spoločné kráčanie:

„Musíme kráčať, napredovať, avšak nie uponáhľane, utekajúc vpred, aby sme získali vytýčené ciele, ale trpezlivo spoločne kráčať pod pohľadom Boha.“

Na záver pápež František pozval prítomných k spoločnej modlitbe Otčenáš v nemeckom jazyku, keďže svoju dizertačnú prácu písal v Nemecku

05 júna 2018, 11:43