Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka (Pápež František počas návštevy v rímskej škole Elisa Scala 25.5.2018) Ilustračná snímka (Pápež František počas návštevy v rímskej škole Elisa Scala 25.5.2018) 

Pápež nadácii Gravissimum Educationis: Výchova k nádeji uprostred globalizácie

Členov Nadácie Gravissimum Educationis, ktorí sa zišli v Ríme na stretnutí s témou «Vychovávať znamená premieňať» prijal v pondelok 25. júna Svätý Otec František. Povzbudil ich k budovaniu siete vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú zamerané na podporu solidárneho humanizmu.

Alena Barvirčáková CJ - Vatikán

Nadácia Gravissimum Educationis nesúca meno Deklarácie II. vatikánskeho koncilu bola založená pápežom Františkom pri príležitosti 50. výročia tejto deklarácie a ako prejav obnoveného úsilia Cirkvi v oblasti vzdelávania. Dôkazom tohto úsilia je aj Apoštolská konštitúcia Veritatis gaudium z 8. decembra 2017 o univerzitách a cirkevných fakultách.

„Len zmenou vzdelávania sa môže zmeniť svet,“ uviedol pápež František na úvod stretnutia s 80 účastníkmi na čele s prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu kardinálom Giuseppem Versaldim. Svätý Otec im predložil niekoľko návrhov na uvažovanie. Prvým je vytváranie siete, vďaka čomu dôjde k prepojeniu jednotlivých článkov vzdelávacieho systému a je tak šanca lepšie odpovedať na  jednotlivé výzvy.

„Zosieťovať znamená vytvárať miesta stretnutia a dialógu v rámci vzdelávacích inštitúcií a propagovať ich aj mimo, s občanmi pochádzajúcimi z iných kultúr, z iných tradícií, z rôznych náboženstiev, aby kresťanský humanizmus upieral svoj pohľad na univerzálnu situáciu dnešného ľudstva.“

Pápež František poukázal aj na potrebu vytvoriť zo školy výchovnú komunitu, v ktorej nejde len o vzdelávanie, ale aj o odovzdávanie skúseností medzi generáciami. Vzhľadom na to, že dnešné výzvy majú stále globálnejší charakter, katolícke vzdelávanie má pomáhať k uvedomeniu, že „morálna zodpovednosť  dnešného človeka pokrýva nielen určitý priestor, ale šíri sa aj s časom, a tak súčasné rozhodnutia dopadajú na budúce generácie.“

Ako druhý podnet pápež František uviedol, že výchova a vzdelávanie majú pomáhať «nenechať si ukradnúť nádej». V duchu svojej Apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium uviedol:

„Sme volaní nestrácať nádej, pretože musíme darovať nádej dnešnému globálnemu svetu. «Globalizovať nádej» a «podoprieť nádej globalizácie» sú základné úlohy poslania katolíckeho vzdelávania, ako to stojí v najnovšom dokumente Kongregácie pre katolícku výchovu - «Vychovávať k solidárnemu humanizmu» (porov. č. 18-19).

V závere pápež František pripomenul základné kritériá práce, ktorou prítomní podporujú originálne vzdelávacie projekty. Prvým je zachovanie kresťanskej a cirkevnej identity, druhým je úsilie o kvalitu a do tretice je to zameranie na spoločné dobro.

25 júna 2018, 14:59