Hľadaj

Vatican News
2018.06.27 Udienza Generale 2018.06.27 Udienza Generale  (Vatican Media)

Generálna audiencia: Boh najprv zachraňuje, až potom prikazuje

„Láska Boha predchádza zákon a dáva mu zmysel“ – takýto názov dal pápež František tretej katechéze z cyklu o prikázaniach. Predniesol ju pri stredajšej generálnej audiencii 27. júna, ktorá bola poslednou pred letnou júlovou prestávkou. Svätý Otec sa najbližšie takto stretne s veriacimi až v auguste.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Úvodom ku dnešnej katechéze pápeža boli slová Deuteronómia:

«Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou, [...] či sa stalo niečo také veľké ako toto a či bolo počuť niečo podobné, že by bol ľud tak počul hovoriť z ohňa hlas Boží, ako si počul ty, a zostal si nažive! Alebo pokúsil sa nejaký Boh prísť a vybrať si národ spomedzi národov navštíveniami, znameniami a zázrakmi, v boji, [...] celkom tak, ako to urobil Pán, váš

 Boh, kvôli vám v Egypte pred vašimi očami?! Ty si to videl, aby si sa naučil, že Pán je pravý Boh a okrem neho iného niet» (Dt 4, 32-35).

Boh najprv zachraňuje, obdarúva, až potom vyžaduje

Svätý Otec sa v dnešnej katechéze zameral na počiatočné slová samotného Desatora: «Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva». Ako zdôraznil, „Desatoro sa začína Božou veľkodušnosťou – Boh nikdy nevyžaduje veci bez toho, aby nás prv neobdaroval“. Slová Deuteronómia podľa pápeža vyjadrujú vzťah, príslušnosť človeka k Bohu a aj jeho oslobodzujúcu činnosť voči nám. Ak postavíme zákon a povinnosť pred vzťah s Bohom, pestujeme spiritualitu sluhov a nie synov, povedal Petrov nástupca:

„Ako môže mladý človek túžiť po tom, aby bol kresťanom, ak začíname od povinností, záväzkov, dôslednosti a nie od oslobodenia? Veď byť kresťanom je cestou oslobodzovania! Prikázania ťa oslobodzujú od vlastného egoizmu a oslobodzujú ťa preto, že je tu Božia láska, ktorá ťa vedie vpred. Kresťanská formácia sa nezakladá na sile vôle, ale na prijatí spásy, na tom, že sa necháme milovať. (...) Najprv spása – Boh zachraňuje svoj ľud v Červenom mori, potom mu na Sinaji hovorí to, čo má robiť. (...) Vďačnosť je charakteristickou črtou srdca, ktoré navštívil Duch Svätý. Pre to, aby sme poslúchali Boha, je treba predovšetkým pamätať na jeho dobrodenia.“

Riešením na našu vnútornú neslobodu je podľa slov pápeža výkrik k Bohu o pomoc. Boh naň čaká, aby mohol rozlámať naše okovy.

Pozdrav chorým a delegácii „Špeciálnej olympiády“

Ešte pred tým, ako sa Svätý Otec dostavil na Námestie sv. Petra, pozdravil v Aule Pavla VI. chorých a tiež skupinu pútnikov z katolíckej organizácie mladých pre sluchovo postihnutých na Americkom kontinente „Deaf Catholic Youth Initiative of the Americas“. Osobitné povzbudenie adresoval aj delegácii Organizácie pre Špeciálnu olympiádu, ktorá pripravuje olympijské hry pre mentálne postihnutých ľudí a slávi 50. výročie svojho vzniku:

„Svet športu ponúka človeku osobitnú príležitosť rásť vo vzájomnom porozumení a priateľstve a ja sa modlím, aby tento olympijský oheň mohol byť znamením radosti a nádeje v Pánovi, ktorý svojim deťom dáva dary jednoty a pokoja. Na všetkých tých, ktorí podporujú cieľ „Špeciálnych olympijských hier“ s radosťou zvolávam požehnanie radosti a pokoja Všemohúceho Boha.“

Na Námestí sv. Petra nechýbali slovenskí pútnici

Na Námestí sv. Petra bola aj vyše stovka slovenských pútnikov z viacerých miest a farností: Čadca, Žilina, Horné Orešany, Nitra - Horné mesto, Lomnička, Slovenská katolícka farnosť Mníchov s Mons. Rudolfom Maslákom a Slovenská katolícka misia Paríž s Mons. Imrichom Tóthom. Skupinu zo Spojenej školy pre zdravotne postihnutých na Mokrohájskej ulici v Bratislave sprevádzala rehoľná sestra Gabriela Bauerová FMA.

27 júna 2018, 13:27