Hľadaj

Vatican News
2018-06-13 Papa Francesco Udienza generale 2018-06-13 Papa Francesco Udienza generale  (Vatican Media)

Svätý Otec začal cyklus katechéz pre mladých o Božích prikázaniach

Svätý Otec dnes pri generálnej audiencii začal nový cyklus katechéz na tému Božích prikázaní. Ako vysvetlil, ich cieľom je pomôcť osobitne mladým ľuďom, aby „prešli od ilúzií mladosti k pokladu, ktorý je v nebi, a to kráčajúc za Ježišom“.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Na Námestí sv. Petra bolo aj vyše sto pútnikov zo Slovenska, medzi nimi aj skupina z Farnosti sv. Ladislava z Keceroviec v oblasti Košíc. Úvodom ku katechéze Svätého Otca boli slová z Evanjelia podľa Marka (10,17-21):

«Keď sa [Ježiš] vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ Ale

 on mu povedal: „Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti.“ Ježiš naňho pozrel s láskou a povedal mu: „Jedno ti ešte chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!».

Mladí majú mať zdravý nepokoj

Dnešná prvá časť cyklu katechéz bola úvodom, v ktorom sa pápež obrátil na generáciu mladých – na príklade evanjeliového príbehu o bohatom mladíkovi v nej poukázal na hlbokú túžbu človeka po plnosti života, ktorá sa prejavuje istým zdravým nepokojom. Nebezpečné pre mladých sú podľa Svätého Otca naopak spokojnosť s priemernosťou a ustráchanosť:

„Chcel by som povedať, a to osobitne mladým: naším najväčším nepriateľom nie sú konkrétne problémy, akokoľvek by boli vážne a dramatické – tým najväčším nebezpečenstvom života je zlý duch prispôsobivosti, ktorá nie je miernosťou či pokorou, ale chabou priemernosťou a ustrašenosťou. (...) Život mladého človeka je napredovanie, nepokoj, zdravý nepokoj, schopnosť neuspokojiť sa so životom bez krásy, bez farby. Ak mladí nebudú mať hlad po autentickom živote, kladiem si otázku – kam pôjde ľudstvo? Kam bude spieť ľudstvo s mladými ochabnutými, bez nepokoja? Kam bude smerovať?“

Zrelosť začína uvedomovaním si vlastných limitov

Svätý Otec zároveň vysvetlil, čo je kľúčom ku zrelosti: uvedomiť si vlastné limity a veriacich vyzval vybrať si skutočný život, ktorý ponúka Ježiš, nie len jeho kópiu:

„Ak by sme si mohli vybrať medzi originálom a kópiou, kto by si len vybral kópiu? Tu je tá výzva: nájsť originál života, a nie

kópiu. Ježiš nám neponúka náhradky, ale pravý život, pravú lásku, pravé bohatstvo! Ako nás mladí ľudia majú nasledovať vo viere, ak nás nevidia vyberať si originál, ak nás vidia privyknutých len na polovičné miery? Je nepekné nájsť polovičatých kresťanov, kresťanov – dovolím si výraz – „zakrpatených“, ktorí rastú len po určitú mieru a potom už dosť – kresťania so zakrpateným, uzavretým srdcom. Je to nepekné. Potrebujeme príklad niekoho, kto nás pozýva ísť „ponad“, pozýva nás k niečomu „viac“, k rastu. Svätý Ignác to nazýval „magis“  - «zápal, horlivosť v činoch, ktorá burcuje ospalých».“

Žičenie k futbalovým majstrovstvám sveta v Rusku

Pri generálnej audiencii pápež František vyjadril svoje žičenie v súvislosti s otvorením Majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku:

„Zajtra sa uskutoční otvorenie Majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku. Túžim zaslať môj srdečný pozdrav hráčom a organizátorom, ako aj  tým, ktorí budú túto udalosť prekonávajúcu všetky hranice sledovať cez spoločenské komunikačné prostriedky.

Nech sa táto dôležitá športová manifestácia stane príležitosťou k stretnutiu, dialógu a bratstvu medzi rozličnými kultúrami a náboženstvami, šíriac solidaritu a pokoj medzi národmi.“

Generálna audiencia 13. júna 2018
13 júna 2018, 15:30